Obrt ili d.o.o. – razlike, prednosti i nedostatci

Odlučili ste započeti vlastiti posao i dvoumite se oko odabira pravnog oblika? Za odluku treba uzeti u obzir planiranu veličinu, djelatnost, zapošljavanje, trajnost poslovanja, očekivani promet i druge planove za budući poslovni subjekt, a u nastavku donosimo osnovne razlike između obrta i d.o.o. koje je dobro znati na početku.

Start-Business-Puzzle-Banner-700x300Prednosti na strani obrta

 • osnivanje obrta je jeftinije, jednostavnije i brže od osnivanja d.o.o.
 • zatvaranje obrta je jeftinije i značajno jednostavnije i brže nego kod d.o.o.
 • mijenjanje podataka (promjena ili dodavanje djelatnosti, promjena adrese…) je jednostavnije
 • podizanje novca s poslovnog računa (žiro računa) je jednostavnije, bez potrebe pravdanja (treba naravno voditi računa o tome da se samo pravdani i porezno priznati troškovi mogu uvrstiti u poslovne, u protivnom se iznos uračunava u dohodak)
 • manje zakonske obveze izvješćivanja i transparentnosti –  jednostavnije odlučivanje
 • mogućnost odabira poreza na dohodak ili poreza na dobit, dok d.o.o. mora biti obveznik poreza na dobit
 • d.o.o. mora voditi dvojno knjigovodstvo i dužno je predavati godišnja financijska izvješća. Za obrte (obveznike poreza na dohodak) je knjigovodstvo jednostavnije (kod paušalnog obrta još jednostavnije)

Nedostatci na strani obrta

 • Vlasnik obrta odgovara za obveze obrta cjelokupnom svojom vlastitom privatnom imovinom, dok kod d.o.o.-a vlasnik odgovara za obveze društva samo u visini upisanog temeljnog kapitala.
 • Svi obrtnici plaćaju obvezne doprinose. Obrtnici koji su u radnom odnosu kod drugog poslodavca plaćaju mirovinsko i zdravstveno osiguranje i kao zaposlenici i kao obrtnici, prema dohotku, po razredima.  Osnivač d.o.o. koji nije zaposlen u tom d.o.o. (ne mora biti) nema obveza mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.
 • Ako po djelatnost kojom se namjeravate baviti spada u grupu vezanih obrta, morate imati odgovarajuću stručnu  spremu, osposobljenost ili majstorski ispit, dok za osnivanje d.o.o. takvih propisa za djelatnosti nema.
 • Troškovima se u obrtu priznaju samo stvarno plaćeni računi, a kod d.o.o.  svaki pravovaljani ulazni račun
 • subjektivni dojam: kod  poslovnih partnera i okoline d.o.o. može (ali ne mora) djelovati ozbiljnije i ulijevati više povjerenja, barem za neke djelatnosti

Zaključno – otvoriti obrt jednostavnije je i jeftinije je, knjigovodstvo obrta, upravljanje gotovinom, donošenje nekih poslovnih odluka jednostavnije je, a ukoliko stvari krenu naopako zatvoriti obrt znatno je lakše od postupka kod d.o.o.

Pročitajte više na: Otvaranje obrta – uvjeti, troškovi, dokumentacija i postupak