50.000 € bespovratne potpore mladim poljoprivrednicima“

Status: Zatvoren. Novi natječaj najavljen za 1.kvartal 2021.godine

Do sada su provedena tri natječaja iz Podmjere 6.1. P Potpora mladim poljoprivrednicima. Treći natječaj, za 2018.godinu, zatvoren je 13. lipnja 2018. godine. Novi natječaj najavljen za 1.kvartal 2021.godine

Agencija za plaćanja raspisala je 22. prosinca novi natječaj  za bespovratna sredstva za mlade poljoprivrednike, iz podmjere 6.1., tip operacije 6.1.1. Programa ruralnog razvoja 2014-2020.

Zahtjev za potpore može se podnijeti od 21. prosinca 2016. godine od 12:00:00 sati do 24. veljače 2017. godine do 23:59:59 sati.

Trošak konzultanta u cijelosti se isplaćuje iz potpore. Zatražite ponudu i pripremite se na vrijeme.

Tko može ostvariti potporu?

Korisnici u podmjeri 6.1., tip operacije 6.1.1. su mladi poljoprivrednici (osobe starije od 18 i mlađe od 41 godinu) koji: su registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva ne duže od 18 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za potporu ili će do kraja provedbe projekta biti registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora.

Pojam mladi poljoprivrednik u podmjeri 6.1., tip operacije 6.1.1. podrazumijeva  i posjedovanje odgovarajućih stručnih znanja (srednja, viša ili visoka škola iz područja poljoprivrede ili veterine ili završen tečaj iz ovog područja + 2 godine iskustva u poljoprivedi).

Uvjete stručnih znanja korisnik također ne mora imati u trenutku podnošenja prijave na natječaj. 

Iznos i intenzitet potpore

Iznos bespovratne potpore mladim poljoprivrednicima u podmjeri 6.1., tip operacije 6.1.1. iznosi 50.000 eura – u 100% iznosu ulaganja. 

Za koja ulaganja se može ostvariti potpora?

Prihvatljive aktivnosti u podmjeri  6.1., tip operacije 6.1.1. su:

  • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
  • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Popisa poljoprivrednih proizvoda obuhvaćen dodatkom I ugovora o EU osim proizvoda ribarstva,
  • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
  • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
  • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
  • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
  • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
  • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Popisa poljoprivrednih proizvoda obuhvaćen dodatkom I ugovora o EU
  • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

(Konzultantske usluge za projekte iz podmjere 6.1., tip operacije 6.1.1.1 uračunavaju se u troškove projekta i mogu se uvrstiti u bespovratnu potporu, kao dio aktivnosti pod i) – operativno poslovanje p.g.).

Isplata

Isplata potpore iz podmjere 6.1., tip operacije 6.1.1. vrši se u tri rate u razdoblju od najviše tri godine. Prva rata isplaćuje se unaprijed, prije početka nabava,  druga rata nakon početka nabava a treća rata na kraju ulaganja.

Iskustva prošlog natječaja

A young farmer i

Na prošlogodišnji natječaj za mlade poljoprivrednike koji je bio otvoren do 23.prosinca 2016. godine prijavilo se   432 mlada poljoprivrednika. Izdavanje odluka započelo je ovo ljeto i još je u tijeku, a prošli tjedan započele su i prve isplate.

Intermedia Projekt s uspjehom je izvršio prijavu projekata iz podmjere 6.1., tip operacije 6.1.1.  i ishodio odluke o dodjeli sredstava za svoje klijente.

Treba li Vam stručna pomoć za oblikovanje projekta iz podmjere 6.1., tip operacije 6.1.1. , izradu poslovnog plana i ostale potrebne dokumentacije za prijavu projekta, obratite nam se s povjerenjem na Kontakt. Konzultantske usluge uračunavaju se u troškove projekta i mogu se uvrstiti u bespovratnu potporu. Veselimo se budućoj suradnji.