Pojašnjenje Agencije za plaćanja vezano za izračun EV

Vezano za otvoreni natječaj iz podmjere 6.1.1. za mlade poljoprivrednike, Agencija za plaćanja izdala je pojašnjenje vezano za česte nejasnoće oko izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva.

Odgovarajuća ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva, naime, jedan je od osnovnih uvjeta za prijavu na ovaj (i druge) natječaje.

Sve informacije o natječaju zatražite ovdje

Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva izračunava se temeljem podataka o kulturi upisanoj u ARKOD-u, odnosno vrsti i kategoriji stoke registrirane u JRDŽ-u. Potvrdu o ekonomskoj veličini izdaje nadležna Savjetodavna služba.

Za potrebe natječaja iz podmjere 6.1.1. za mlade poljoprivrednike, mjerodavna je ekonomska veličina gospodarstva na dan 21. prosinca 2016. u 12 sati, što je vrijeme od kada se na ovaj natječaj mogu predavati prijave.
Dakle, nakon tog vremena u ARKOD-u/JRDŽ-u nije moguće mijenjati kulture/vrstu i kategoriju stoke.

No,  izmijene koje se odnose na poljoprivredne površine/brojno stanje životinja su moguće.

Tako npr., OPG kojeg osniva poljoprivrednik koji će biti prijavitelj na natječaj za tip operacije 6.1.1. može nastati i nakon 21. prosinca u 12 sati, ali se takvom ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva (SO) računa temeljem kulture koja je na ARKOD čestici bila evidentirana na dan 21. prosinca 2016. u 12 sati, ali tada na nekom drugom PG-u.

Drugim riječima, kod preuzimanja ARKOD čestice i njenog evidentiranja na novoosnovani PG, za trajanja natječaja ne može doći do promjene kulture s npr. „pšenice“ na „ukrasno bilje“, odnosno kod preuzimanja domaćih životinja ne može doći do promijene kategorije evidentirane vrste domaćih životinja (npr. iz kategorije „junad 1-2 godine“ u „junad >2 godine, uključujući bikove“).  Isti je slučaj i kod postojećih PG-a koji ne mogu za trajanja natječaja (nakon 21.12. u 12 sati) mijenjati kulturu na pojedinoj čestici, odnosno kategoriju domaće životinje, prenosi Agencija za plaćanja.