Novi natječaj otvoren je 22. 12. 2016. Pogledajte detalje na poveznici

Bespovratne potpore u 100%-tnom iznosu ulaganja do 50.000 eura za mlade poljoprivrednike

Do sada su provedena tri natječaja iz Podmjere 6.1. P Potpora mladim poljoprivrednicima. Treći natječaj, za 2018.godinu, zatvoren je 13. lipnja 2018. godine.

shutterstock_97336082-680x453Nakon zaključenog natječaja iz podmjere 6.3. za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava, za rujan je najavljeno raspisivanje drugog natječaja iz mjere 06 Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Riječ je o natječaju iz Podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima« tip operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima.

Prihvatljivi prijavitelji su poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine između 8.000 i 49.999,00 eura, o čemu potvrdu izdaje Savjetodavna služba. Uz odgovarajuću ekonomsku veličinu uvjet za prijavitelje je da su nositelji gospodarstva mladi poljoprivrednici – osobe starosti od 18 do 40 godina na dan podnošenja zahtjeva, po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelji i to ne duže od 18 mjeseci, a  koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine (SSS, VŠS ili VSS iz područja poljoprivrede i veterine ili radno iskustvo iz poljoprivrede ili veterine u trajanju od najmanje 2 godine uz dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju).

Novi natječaj otvoren je 22. 12. 2016. Pogledajte detalje na poveznici

Na natječaj se mogu prijaviti i poljoprivredna gospodarstva čiji nositelj u trenutku podnošenja zahtjeva ne udovoljava definicij mladog poljoprivrednika, s tim da se odgovarajućim dokumentom garantira imenovanje odgovarajućeg nositelja u slučaju odobrenja potpore. U tom slučaju mladi poljoprivrednik mora biti postavljen za nositelja najkasnije pri podnošenju zahtjeva za isplatu prve rate potpore. Ukoliko novi nositelj trenutno i nema stručna znanja i vještine, također ih može steći sve do trenutka podnošenja zahtjeva za isplatu, po odobrenju potpore.

Odobrava se potpora do 100% ulaganja, do visine od 50.000 € i to za sljedeće aktivnosti: 

 1. kupnju domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
 2. kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. ovoga Pravilnika osim proizvoda ribarstva,
 3. kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
 4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
 5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
 6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
 7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
 8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I,
 9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Aktivnosti iz točke 8 i 9 ne mogu se prikazati kao jedine aktivnosti prikazane u poslovnom planu

(2) Aktivnosti iz točke (8) i (9) iz stavka 1. ovoga članka ne mogu se prikazati kao jedine aktivnosti prikazane u poslovnom planu.

Dopuštena je nabava rabljene robe (od ovlaštenog prodavača) te pdv na sve nabave. 

Korisnik je dužan izraditi poslovni plan u kojem definira ciljeve projekta i to:

– modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili

– povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata

isplata se vrši u tri rate u razdoblju od najviše tri godine kako slijedi:

 1. isplata prve rate u iznosu od 30% ukupno odobrene javne potpore nakon odluke o dodjeli potpore

2. isplata druge rate u iznosu od 50% nakon tri mjeseca, a ne kasnije od dvanaest mjeseci nakon isplate prve rate uz dokaz da su aktivnosti iz poslovnog plana započete,

 1. isplata treće rate u iznosu od 20% nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu i stjecanja stručnih znanja i vještina ukoliko iste nije imao prilikom podnošenja zahtjeva za potporu.

Potpora unutar ovog tipa operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom programskom razdoblju 2014. – 2020. po jednom korisniku, ali nema zapreke za ostvarivanje potpora po drugom tipu operacije unutar mjere 06 ili po drugim mjerama.

Odobrene potpore iz podmjere 6.1. mladim poljoprivrednicima