Ekološka proizvodnja – kako ostvariti poticaje?

Ekološka poljoprivreda jedan je od glavnih ciljeva strateških razvojnih dokumenata u EU. Radi smanjivanja negativnih nuspojava određenih poljoprivrednih praksi i promicanja poljoprivredne proizvodnje na ekološki prihvatljiv način razvijen je sustav poticaja i potpora za ekološku proizvodnju.

Više: Kako do ekološkog certifikata

Ekološki proizvođači mogu kroz više mjera  Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020, ostvariti značajne poticaje, kako za prilagodbu i razvoj proizvodnje tako i za osposobljavanje za ekološki uzgoj i to:

 • U sklopu Jedinstvenog zahtjeva za potpore, unutar IAKS mjera 10. i 11.
 • Putem Natječaja koje periodično raspisuje Agencija za plaćanja, unutar mjere 3.
 • Putem edukacija koje provodi Savjetodavna služba (Mjera 1).

Pregled mjera ruralnog razvoja vezanih za ekološku proizvodnju

Mjera 10: POLJOPRIVREDA, OKOLIŠ I KLIMATSKE PROMJENE

 • Podmjera 10.1. Plaćanja obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama.

Tipovi operacija (u zagradama je naveden godišnji iznos potpore):

 1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture (141 EUR/ha)
 2. Zatravnjivanje trajnih nasada (331 EUR/ha)
 3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (Kontinentalna nizinska regija 183 EUR/ha, Brdsko-planinska regiju 147 EUR/ha i Mediteranska regija 102 EUR/ha)
 4. Pilot mjera za zaštitu kosca – Crex crex (244 EUR/ha)
 5. Pilot mjera za zaštitu leptira (za Močvarnog okaša – 326 EUR/ha, za Močvarnog plavaca, Zagasitog livadnog plavaca i Velikog livadnog plavaca iznosi – 274 EUR/ha)
 6. Uspostava poljskih traka (za uspostavu cvjetnih traka 346 EUR/ha trake, za uspostavu travnih traka 169 EUR/ha trake)
 7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka (385 EUR/ha)
 8. Održavanje ekstenzivnih maslinika (804 EUR/ha)
 9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (maksimalna visina potpore 200 EUR/UG

Potpora je bespovratna u vidu godišnjeg plaćanja po jedinici površine ili uvjetnom
grlu kao naknada korisniku za gubitak prihoda i dodatne troškove koji su rezultat pridržavanja posebnih uvjeta koji nadilaze minimalno propisane uvjete.

Mjera 11 EKOLOŠKI UZGOJ

 • Podmjera 11.1. Plaćanja za prijelaz na prakse i metode ekološkog uzgoja
  • Ratarske kulture 347,78 EUR /ha
  • Trajni nasadi 868,18 EUR/ha
  • Povrće 576,94 EUR /ha
  • Trajni travnjak 309,94 EUR /ha
  • Podmjera 11.2. Plaćanja za održavanje praksi i metoda ekološkog uzgoja
 • Podmjera 11.2. Plaćanja za održavanje praksi i metoda ekološkog uzgoja
  • Ratarske kulture 289,92 EUR /ha
  • Trajni nasad 723,48 EUR /ha
  • Povrće 480,78 EUR /ha
  • Trajni travnjak 258,28 EUR/ ha.

Mjera 3 SUSTAVI KVALITETE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE I HRANU 

 • Podmjera 3.1. Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete – Potpore poljoprivrednicima  koji će nakon podnošenja Zahtjeva za potporu prvi put biti uključeni u sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje te neće biti korisnici Mjere 11.

Za mjeru 3 trenutno je otvoren natječaj. Detalje pročitajte na poveznici.

Mjera 1 PRENOŠENJE ZNANJA I AKTIVNOSTI INFORMIRANJA

Podmjera 1.1 Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina

Tip operacije: 1. Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj

Planirane aktivnosti u okviru ovoga tipa operacije usmjerene su na pružanje osnovnog i dopunskog znanja iz područja poljoprivrede i okoliša korisnicima mjere 10 »Poljoprivreda okoliš i klimatski promjene« (u daljnjem tekstu: mjera 10) i mjere 11 »Ekološki uzgoj«

Također, unutar mjere 4, podmjere 4.1. te mjere 6., podmjere 6.1.1. dodatne bodove pri vrednovanju projekta za potpore donosi oznaka ekološke proizvodnje.

Ekološka poljoprivreda slijedi koncept održivog gospodarenja. Poljoprivrednici najbolje znaju koliko je važno brinuti se za prirodne resurse, jer o njima ovise u svojem svakodnevnom životu i radu.  Ekološka proizvodnja u samom je vrhu prioriteta razvojnih strategija EU. Stoga su u EU, pa tako i u Hrvatskoj kao zemlji članici, poljoprivrednicima na raspolaganju brojni poticaji.