Program ruralnog razvoja RH 2014-2020

Mjera 6 Razvoj poljoprivrednih gospodarstva i poslovanja

Demografska obnova opustošenih ruralnih područja Republike Hrvatske, jedan je od važnijih ciljeva Programa ruralnog razvoja. Kako bi se potakao ostanak mladih u ruralnim područjima odnosno njihov povratak iz gradova, nužno je osigurati primjerene životne i radne uvjete. Upravo je jedan od važnijih ciljeva ove mjere, omogućiti zapošljavanje mladih u poljoprivredi i izvan poljoprivrednih zanimanja.

young-farmers-in-fieldCultura-REX-Shutterstock--615x346

Mjera 6 Podmjera 6.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

Korisnici

Korisnici poticaja u podmjeri 6.1. su mladi poljoprivrednici. U smislu podmjere 6.1. mladi poljoprivrednici su osobe:

 • starosti između 18 i 40 godina
 • koje su prvi put postavljene kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva (ne duže od 18 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva)
 • koje posjeduju odgovarajuće profesionalne vještine i znanja o poljoprivredi

Važno je napomenuti da su poticaji u podmjeri 6.1. dostupni i za osobe od 18 do 40 godina koje još nisu imenovane nositeljima poljoprivrednog gospodarstva i još nemaju profesionalne vještine i znanja o poljoprivredi. Ove uvjete mogu zadovoljiti i nakon dobivanja potpore.

Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu mora  biti u rasponu od 8.000 do 49.999 eura.

Prihvatljivi troškovi

U okviru podmjere 6.1. mladi poljoprivrednici mogu ostvariti poticaje za:

 • kupnjua domaćih životinja višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala;
 • kupnju, građenje i/ili  opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I;
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada; uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje;
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe; kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta;
 • kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.

Potpora
Potpora – poticaji za mlade poljoprivrednike u okviru podmjere 6.1. iznose 50.000 eura po korisniku i to u 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova.

Više o podmjeri 6.1. za mlade poljoprivrednike na poveznici

Podmjera 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području

Novi Pravilnik – Više na poveznici

Korisnici

• poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika u rangu mikro i malih poslovnih subjekata,

• fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima.

Potpora se dodjeljuje za novu nepoljoprivrednu djelatnost koja nije započeta do vremena podnošenja Zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi troškovi

Iako je podmjera 6.2. najpopularnija zbog mogućnosti poticaja za ruralni turizam, u okviru iste mogu se ostvariti i poticaji za druge aktivnosti, i to  iz sektora:

 • turizam u ruralnom području;
 • tradicijski, umjetnički obrti, izrada suvenira;
 • usluge u ruralnim područjima;
 • prerada/ trženje nepolljoprivrednih proizvoda.

Potpora

U okviru podmjere 6.2. moguće je ostvariti 50.000 € potpore po korisniku, za 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

Više o Podmjeri 6.2. za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti

Podmjera 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Korisnici

Korisnici poticaja u podmjeri 6.3. su mala poljoprivredna gospodarstva, čija je ekonomska veličina između 2.000 i 7.999 EUR-a.

Prihvatljivi troškovi

U okviru podmjere 6.3. mogu se ostvariti poticaji za:

 • kupnju domaćih životinja višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala;
 • kupnju, građenje i/ili  opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I;
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada; uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje;
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe; kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta;
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.

Potpora

U okviru podmjere 6.3. mala poljoprivredna gospodarstva mogu ostvariti 15.000 eura bespovratne potpore, za 100% ukupnih prihvatljivih troškova

Više  o podmjeri 6.3.

Podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Izmjene Pravilnika u najavi

05-mani-peloponnese-holidays-charming-hotels-citta-dei-Nicliani

Korisnici u Podmjeri 6.4.

• Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika u rangu
mikro i malih poslovnih subjekata,
• fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

Prihvatljivi troškovi

Kao i kod podmjere 6.2., i u Podmjeri 6.4. prihvatljivi troškovi obuhvaćaju mnogo više od ulaganja u ruralni turizam.

Poticaji se mogu ostvariti za  aktivnosti  iz sektora: turizam u ruralnom području; tradicijski, umjetnički obrti, izrada suvenira; usluge u ruralnim područjima; prerada/ trženje nepoljoprivrednih proizvoda.

Potpora

U okviru podmjere 6.4. poljoprivredna gospodarstva mogu ostvariti 3.500 – 200.000 EUR-a za 70% ukupnih prihvatljivih troškova razvoja ili pokretanja nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim sredinama.