Program ruralnog razvoja RH 2014-2020 Mjera 2: Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima

Svi savjeti vezani uz poljoprivrednu proizvodnju i šumarstvo, od sada će biti plaćani iz sredstva Programa ruralnog razvoja. Korist od mjere će imati i sami savjetodavci, budući će sredstvima mjere biti financirano i njihovo stalno usavršavanje.

Podmjera 2.1. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga

Tip operacije:

  1. Savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, mjeri poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene i ekološkoj poljoprivredi
  2. Savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
  3. Savjetovanje šumoposjednika
  4. Savjetovanje mladih poljoprivrednika

Podmjera 2.3. Potpora za osposobljavanje savjetnika

Tip operacije
  1. Osposobljavanje savjetnika

Korisnik

Savjetodavna služba

Prihvatljivi troškovi

  • Troškovi nastali pružanjem savjetodavnih usluga
  • Osposobljavanje savjetnika

Potpora

Podmjera 2.1.

Intenzitet potpore je 100% od vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, do najviše 1.500 EUR po savjetovanju.

Podmjera 2.3.

Intenzitet potpore je 100% od vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, do najviše 200.000 EUR tijekom 3 godine.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede 2015., Brošura: Ruralni razvoj RH 2014-2020