Do 15.000.000,00 kuna bespovratne potpore  iz EU fondova za sektor proizvodnje

Status: OTVOREN od 11. svibnja 2015. do iskorištenja raspoloživih sredstava a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine

Izmjene: Status: ZATVOREN od 8.travnja.2016.

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. travnja 2015. prva dva natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za proizvodnju i to:  Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu te Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP.  Moguće je ostvariti bespovratnu potporu do 45% ulaganja; i to od 500.000,00 do 15 milijuna kuna. Predviđa se financiranje oko 130 projekata.

Tko može konkurirati za bespovratna sredstva? 

Na natječaj se mogu prijaviti mikro, mali i srednji poduzetnici sa sjedištem ili poslovnom jedinicom u RH, s minimalno jednim zaposlenikom, koji su u prošloj godini ostvarili pozitivan poslovni rezultat.

Prednost ostvaruju prijavitelji s većim projektnim iskustvom, projekti koji promiču jednake mogućnosti i socijalnu uključenost ugroženih skupina te održivi razvoj, kao  i projekti koji se odvijaju na područjima s nižim indeksom razvijenosti.

U skladu sa Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020., strateški pristup ima za cilj ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija.”.

Visina i intenzitet potpore

U okviru natječaja Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu  vrijednost potpore može iznositi od 1.500.000 do 15.000.000 kuna, a u okviru  Ulaganja u proizvodnu tehnologiju MSP 500.000,00 do 5.000.000,00 kuna.

U oba natječaja mikro i mala poduzeća mogu ostvariti  bespovratnu potporu do 45%  a srednja poduzeća do 35% ulaganja.

Rokovi – Trajanje natječaja i donošenje odluka o projektima

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenih poziva od 11. svibnja 2015. do iskorištenja raspoloživih sredstava a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine. Natječaj je sukladno Izmjenama natječajne dokumentacije zatvoren od 8. travnja 2016. godine.  

Propisan je rok od maksimalno 160 kalendarskih dana  od  zaprimanja pojedine projektne prijave do donošenja Odluke o financiranju o istoj.

Za sve detalje prihvatljivih troškova i druge informacije kontaktirajte nas i  provjerite sve mogućnosti financiranja Vašeg poslovanja putem bespovratnih potpora. Oblikujte svoj projekt uz profesionalnu pomoć našeg tima i na vrijeme pripremite kvalitetnu projektnu dokumentaciju.

Grants