Horizon 2020 – Pogram za potpore istraživanju, tehnologijskom  razvoju i inovacijama

Horizon 2020 (hrv. Obzor 2020) jedan je od programa Europske unije. Odnosi se na istraživanje i inovacije te objedinjuje aktivnosti Sedmog okvirnog programa (FP7), inovacijske aspekte Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i EU doprinos Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT). U okviru programa Horizon 2020 dodjeluju se potpore  za projekte istraživanja i inovacija te  uspostavljanje gospodarstva utemeljenog na znanju i inovacijama.

Program Horizon 2020 doprinosi  ostvarivanju ciljeva ključnih strateških dokumenata Europske unije vezanih za istraživanje, tehnologijski razvoj i inovacije, Europa 2020. i Unija inovacija (Innovation Union) te izgradnji Europskog istraživačkog prostora (European Research Area).

Struktura programa Horizon 2020

Horizon 2020 ima tri glavna prioriteta:

 • Izvrsna znanost (Excellent Science),
 • Industrijsko vodstvo (Industrial Leadership) i
 • Društveni izazovi (Societal Challanges).

Prioritet Izvrsna znanost sastoji se od četiri aktivnosti koje se provode kroz:

 1. Europsko istraživačko vijeće (ERC) – jačanje istraživanja u  graničnim područjima znanosti
 2. Buduće i nadolazeće tehnologije (FET) – jačanje kolaborativnih, transdisciplinarnih istraživanja koja teže nastanku radikalnih inovacija i podržavaju alternativne ciljeve i koncepte
 3. Aktivnosti MSCA (Marie Sklodowska Curie Actions) – podrška inovativnoj izobrazbi i osposobljavanje istraživača, njihovih vještina, te geografskoj i transdisciplinarnoj mobilnosti
 4. Istraživačke infrastrukture (RI) – razvoj i jačanje europskih istraživačkih infrastruktura svjetske klase, uključujući i e-infrastrukture

Prioritet Industrijsko vodstvo sastoji se od glavne komponente Vodstvo u razvojnim tehnologijama (LEIT) koja podržava kolaborativne istraživačke i inovacijske projekte s jakim fokusom na primijenjena istraživanja strateških tehnologija Europe, odnosno ključnih razvojnih tehnologija (KET): informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT), nanotehnologije, napredni materijali, biotehnologija, napredna proizvodnja i prerada i svemir.

U okviru ovog prioriteta još dvije aktivnosti su osobito važne za mala i srednja poduzeća: Pristup rizičnom kapitalu s naglaskom na osiguranje rizičnog kapitala potrebnog u ranoj fazi inovacijskog razvoja i aktivnost Inovacija u malim i srednjim poduzećima pomoću kojih se promiče njihov rast povećanjem inovativnosti putem raznih instrumenata.

Prioritet Društveni izazovi sastoji se od sedam društvenih izazova – strateških prioriteta:

 1. Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života
 2. Sigurnost harane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorja i unutarnjih voda i bioekonomija
 3. Sigurna, čista i učinkovita energija
 4. Pametni, zeleni i integrirani promet
 5. Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine
 6. Uključiva inovativna i promišljena društva
 7. Sigurna društva

Područja  koja obuhvaća Horizon 2020

Istraživanje, energetika, okoliš, industrija, inovacije, nove tehnologije, politike malog i srednjeg poduzetništva,

Tko se može prijaviti?
Istraživački centri, lokalne i regionalne vlasti, korporacije, mala i srednja poduzeća, sveučilišta, neprofitne organizacije, međunarodna organizacija,

Regije
Europska unija, zemlje kandidatkinje, nove neovisne države, europski gospodarski prostor, mediteranske zemlje, Švicarska, zemlje u razvoju, Azija, Srednja Amerika

Gdje se nalaze pozivi i dokumenti za prijave?

Radni programi i natječajna dokumentacija se objavljuju na Research and Innovation Participant Portal – referentnom mjestu za elektroničku administraciju istraživačkih i inovacijskih projekata financiranih sredstvima EU. Informacije su u Hrvatskoj dostupne na Hrvatskom portalu Okvirnog programa EU za istraživanja i inovacije.