LIFE program u programskom razdoblju 2014-2020

LIFE program je  financijski instrument EU za okoliš i klimatske aktivnosti. LIFE program sastoji se od dva potprograma: potprogram za okoliš i potprogram za klimatske akcije.

Za programsko razdoblje 2014. – 2020.   osiguran je budžet u iznosu od 3,46 milijarde eura.

Svrha  ciljevi LIFE programa

Svrha programa je zaštita okoliša i očuvanje prirode a provoditi će se kroz dva potprograma svaki sa specifičnim glavnim ciljevima.

Cilj LIFE programa je doprinijeti implementaciji, ažuriranju i razvoju EU politike i zakonodavstva iz područja okoliša i klime kroz su-financiranje projekata koji imaju europsku dodanu vrijednost.

Potprogram za okoliš

Potprogram Okoliš ima tri prioritetna područja:

  •  Okoliš i učinkovitost resursa – provedba politike zaštite okoliša uključuju i tržišno orijentirane inovacije;
  • Priroda i bioraznolikost – najbolje prakse za veće bioraznolike izazove zadržavajući fokus na Natura 2000
  • Upravljanje okolišem i informiranje – promicanje razmjene znanja, širenje primjera dobre prakse i bolju usklađenost uz javne kampanje za podizanje svijesti.

Potprogram za klimatske akcije 

Potprogram za klimatske akcije  ima tri prioritetna područja

  • Ublažavanje klimatskih promjena – fokus na smanjivanje emisije stakleničkih plinova
  • Adaptacija na klimatske promjene – fokus na povećavanje otpornosti na klimatske promjene
  • Upravljanjem okolišem i informiranje – fokus na povećanje svijesti, komunikaciju, suradnju i širenje mjera za ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbene aktivnosti.
Struktura Programa

Bespovratna sredstva za financiranje projekata ostati će glavni način financiranja, zatim financiranje studija, konferencija i ostalog. Potpora ne vladinim udrugama i drugim tijelima biti će i dalje moguća, a također će postojati mogućnost doprinosu novim financijskim instrumentima. Postojati će i mogućnost financiranja izgradnje administrativnih kapaciteta za učinkovitije provođenje LIFE programa.

Natječaji za LIFE projekte

Europska komisija otvarat će svake godine natječaje za su-financiranje projekata iz područja okoliša i klimatskih aktivnosti sukladno Višegodišnjem radnom programu.

Iz LIFE programa bespovratnim sredstvima sufinanciraju se: pilot projekti; demonstracijski projekti; projekti najbolje prakse;

Korisnici

LIFE program je otvoren za javna ili privatna tijela, nevladine udruge.

Uredbabr. 1293/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 614/2007