Program Europa za građane je namijenjen promicanju aktivnog europskog građanstva s glavnim ciljem premošćivanja jaza između građana i Europske unije financijskim instrumentima koji promiču aktivno europsko građanstvo. Namjerava potaknuti suradnju između građana i organizacija iz različitih zemalja i olakšati razvoj osjećaja pripadnosti zajedničkim europskim idealima te promicati proces europskih integracija.

Opća obilježja programa Europa za građane

  • ravnopravan pristup programu
  • transnacionalnost i lokalna dimenzija,
  • međukulturni dijalog,
  • volontiranje – izraz aktivnog europskog građanstva.

Program Europa za građane jedan je od centraliziranih programa Europske unije.

Svrha Programa jest poticati promišljanje zajedničke povijesti i razvoj aktivnog europskog građanstva davanjem financijskih potpora organizacijama koje rade na osnaživanju osjećaja europskog identiteta i pripadnosti Europskoj uniji kroz umrežavanje i razmjenu znanja, iskustava, tradicija i vizija napretka. Programom se također nastoji osnaživati interkulturalni dijalog na europskoj razini povezivanjem građana i poticanjem suradnje neprofitnih organizacija i jedinica lokalne i regionalne samouprave među zemljama članicama Programa.

Cilj  Programa je promicanje suradnje među zemljama sudionicama Programa, u područjima vezanima za zajedničku europsku povijest i aktivno europsko građanstvo.

Opći ciljevi Programa

  • pridonijeti boljem razumijevanju Unije, njezine povijesti i različitosti,
  • promicati europsko građanstvo i unaprijediti građansko i demokratsko sudjelovanje na razini Unije

Specifični ciljevi Programa

  • podizanje svijesti u pogledu sjećanja, zajedničke povijesti i vrijednosti te cilja Unije kojima se promiču mir, njezine vrijednosti i dobrobit njezinih naroda poticanjem rasprava, promišljanja i razvoja mreža,
  • poticanje demokratskog i građanskog sudjelovanja na razini Unije, razvojem građanskog razumijevanja postupka donošenja politika Unije i promicanje društvenog i međukulturalnog angažmana i volontiranja na razini Unije.
  • Izvršna agencija određuje godišnje prioritete za svaki potprogram i projekti će se, između ostaloga, procjenjivati i prema usklađenosti s godišnjim prioritetima i ciljevima.

Vrste bespovratnih sredstava:

bespovratna sredstva za aktivnosti– dodjeljuju se projektima (iz obje cjeline), tj. za aktivnosti ograničenog vijeka trajanja tijekom kojeg se provode predložene aktivnosti,
operativna bespovratna sredstva– pokrivaju troškove pravilnog vođenja uobičajenih i trajnih aktivnosti neke organizacije.

Program se do sada provodio u okviru dva programska razdoblja: 2007.-2013 i 2014-2020.

Program  Europa za građane – Struktura u programskom razdoblju 2014 – 2020

Cjelina 1:
Europsko sjećanje

Podizanje svijesti o sjećanju, zajedničkoj povijesti i vrijednostima te cilju Unije –

Cjelina 2:
Demokratski angažman i građansko sudjelovanje
Mjere: Bratimljenje gradova; Umrežavanje gradova; Projekti civilnoga društva.

Poticanje demokratskog i građanskog sudjelovanja građana na razini Unije.