Kako do potpore za samozapošljavanje u 2022.godini?

Pokrenite vlastiti posao uz potpore do 120.000 kuna

U 2022.godini HZZ nastavlja s mjerama aktivne politike zapošljavanja, uključujući mjeru Potpore za samozapošljavanje. Ako ste nezaposleni i planirate pokrenuti vlastiti posao u ovoj godini pročitajte najvažnije detalje za ostvarivanje potpore.

Tko može zatražiti potporu za samozapošljavanje?

Osnovni uvjet za prijavu na mjeru Potpore za samozapošljavanje je da ste nezaposlena osoba, prijavljena u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to barem 1 dan. Potpora se može iskoristiti samo jednom pa mogu prijaviti samo oni koji još nisu koristili potporu iz iste ove mjere.

Za pomoć u pripremi poslovnog plana i savjetovanje vezano za pokretanje poslovanja stojimo Vam na raspolaganju

Isključenja – Tko ne može zatražiti potporu?

No postoje i kriteriji za isključenje pa za potporu nisu prihvatljivi sljedeći korisnici:

 • imaju blokirane račune
 • kojima je prethodni radni odnos završio osobno uvjetovanim otkazom u istoj ili sličnoj djelatnosti za koju namjeravaju tražiti potporu a nisu nezaposleni više od 12 mjeseci
 • koji su zatvorili ili prestali biti vlasnici drugog poslovnog subjekta ili samostalne djelatnosti u roku od 12 mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva i članovi zadruga

Prihvatljivi troškovi

Potpore za samozapošljavanje dodjeljuju se za dvije osnovne skupine troškova / ulaganja: fiksni iznos i
varijabilni iznos.

Poslovni plan Samozapošljavanje

Fiksni iznos čine inicijalni troškovi registracije, troškovi rada jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (primjer: trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično).

Fiksni iznos potpore iznosi 40.000 kn za paušalni obrt a 55.000 kn za ostale organizacijske oblike (Obrt obveznik poreza na dohodak na temelju poslovnih knjiga, j.d.o.o., d.o.o.) Što odabrati? Nekoliko smjernica

Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o djelatnosti i uključuju:

 • kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.)
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)*
 • kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti do 30% varijabilnog iznosa potpore (samo: C prerađivačka industrija)
 • kupnja franšiza
  Ostale vrste troškova nisu prihvatljive za financiranje kroz varijabilni iznos potpore.

Troškovi su prihvatljivi uključujući iznos PDV-a za subjekte koji neće biti upisani u sustav PDV-a. Važno je napomenuti da se naknadne izmjene troškovnika nakon potpisa ugovora o dodjeli potpore nisu prihvatljive.

Svi troškovi moraju biti nužni za izvođenje aktivnosti navedenih u poslovnom planu
odgovarati realnim tržišnim cijenama, biti evidentirani na računu poslovnih subjekta u poreznoj ili računovodstvenoj dokumentaciji, s originalima dokumenata kojima se dokazuju navedeni troškovi.

Isključenja – Za što se ne može zatražiti potpora

 • Isključene djelatnosti

Potpora za samozapošljavanje ne može se ostvariti za sve djelatnosti pa su tako isključene djelatnosti:

(A) Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (odjeljci: 01-03)
(B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09) – isključivo za potporu za samozapošljavanje zeleno/digitalno
(G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (odjeljak 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica – odnosi se na zastupanje u prodaji raznovrsnih proizvoda poput prodaje od vrata do vrata, provizijske prodaje, akviziterstva)
(I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (odjeljak 55)
(K) Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (odjeljci: 64-66)
(L) Poslovanje nekretninama (odjeljak 68)
(M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (odjeljak 69.1 pravne djelatnosti)
(N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti:
77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup
78 Djelatnosti zapošljavanja
79 Putničke agencije, organizatori putovanja, (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
(R) Umjetnost, zabava i rekreacija: 93.19 Ostale sportske djelatnosti
(S) Ostale uslužne djelatnosti (odjeljak 94)
Sve djelatnosti sezonskog karaktera te djelatnosti vezane isključivo uz turističku sezonu

 • Ostala isključenja

Potpora se ne može iskoristiti za preuzimanje

 1. poslovnog subjekta u kojem je podnositelj bio zaposlen unatrag 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva
 2. poslovnog subjekta koji je već jednom bio korisnik potpore za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele potpore
 3. poslovnog subjekta od člana obitelji niti unošenje istoga kao ulog u novi poslovni subjekt

Iznosi potpora za samozapošljavanje u 2022.

Iznos potpore za samozapošljavanje određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, prema NKD 2007 te su određene dvije skupine:

Iznosi potpora za samozapošljavanje u 2022.godini

Skupina – do 120.000,00 kn:
(B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
(C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)
(D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
(E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
(F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

Skupina – do 80.000,00 kn

(G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
(H) Prijevoz i skladištenje
(I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
(J) Informacije i komunikacije
(Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
(R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
(M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
(N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
(P) Obrazovanje
(S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Postupak i rokovi za prijavu

HZZ organizira besplatne radionice vezano za potpore za samozapošljavanje, koje se pohađaju prije predaje zahtjeva. Za prijavu je potrebno izraditi poslovni plan te ga predati, zajedno s pratećom dokumentacijom Prijave su otvorene do 31.10.2022.godine,

Više o potporama za samozapošljavanje u 2022.godini možete pročitati na službenim stranicama HZZ a. ukoliko su Vam potrebne usluge savjetovanja i pripreme poslovnog plana te prijave stojimo Vam na raspolaganju. Osim izrade poslovnog plana s troškovnikom možete zatražiti i usluge računovodstveno-poreznog savjetovanja, za odabir pravnog oblika budućeg poslovanja, najvažnije detalje vezano za buduće porezne obveze, obveze u administraciji i drugo.