Potpora nacionalnim mjerama za ublažavanje posljedica pandemije

Nakon što je EU Parlament odobrio Mehanizam za oporavak i otpornost vrijedan 672,5 milijardi eura Vijeće EU-a je usvojilo uredbu o Mehanizmu za oporavak i otpornost, čime je završen zakonodavni postupak i ispunjen zadnji uvjet za stupanje na snagu tog akta. Uredba će biti objavljena u službenom glasilu EU-a 18. veljače i dan poslije stupiti na snagu.

Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility – RRF) namijenjen je za pomoć državama članicama u suzbijanju učinaka pandemije koronavirusa. Isti je ključna sastavnica Plana oporavka EU sljedeće generacije (Next Generation EU) ukupne vrijednosti od 750 milijardi eura.

312,5 milijardi eura bespovratnih sredstava

Putem Mehanizma za oporavak i otpornost osigurat će ukupno 672,5 milijardi eura kao potpora nacionalnim mjerama za ublažavanje gospodarskih i socijalnih posljedica pandemije, od čega 312,5 milijardi eura za bespovratna sredstva te 360 milijardi eura za zajmove.

Sredstva će biti dostupna tijekom razdoblja od tri godine, a vlade država članica mogu zatražiti pretfinanciranje u iznosu do 13 % za svoje planove oporavka i otpornosti. Iz Mehanizma za oporavak i otpornost mogu se financirati i povezani projekti koji se provode od 1. veljače 2020.

Kriteriji prihvatljivosti za primanje sredstava

Kako bi bili prihvatljivi za financiranje, nacionalni planovi oporavka i otpornosti moraju biti usmjereni na ključna područja politike EU-a:

  • zelena tranzicija, uključujući bioraznolikost
  • digitalna transformacija
  • ekonomska kohezija i konkurentnost
  • socijalna i teritorijalna kohezija
  • povećanje pripravnosti institucija za reagiranje u krizama
  • politike za djecu i mlade, uključujući obrazovanje i razvoj vještina.

Uvjet je da najmanje 37 % sredstava plana pridonosi djelovanju u području klime te najmanje 20 % digitalnim aktivnostima. Planovi bi trebali osiguravati trajne socijalne i ekonomske učinke, uključivati sveobuhvatne reforme i veliki paket ulaganja te ne smiju znatno naštetiti ciljevima zaštite okoliša.

“Plan oporavka EU sljedeće generacije” u Hrvatskoj

Mehanizam za oporavak i otpornost ključna je sastavnica Plana oporavka EU sljedeće generacije (Next Generation EU – NGEU ) u vrijednosti od 750 milijardi eura. Hrvatska ukupno iz instrumenta NGEU ima 10,6 milijardi eura. Od toga kroz Mehanizam za otpornost ima 5,94 milijarde eura bespovratnih sredstava i 3,61 milijardi zajmova.

Osim Mehanizma za oporavak i otpornost paket NGEU uključuje i REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) – Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja; instrumenta za uklanjanje socijalne i gospodarske štete prouzročene pandemijom bolesti COVID-19 te za pripremu zelenog, digitalnog i otpornog oporavka. Kroz REACT-EU Hrvatskoj je na raspolaganju 735 milijuna bespovratnih sredstava za financiranje mjera u borbi protiv Covida-19, za pomoć u likvidnosti gospodarstvu, očuvanje radnih mjesta i pomoć zdravstvu.

Putem REACT-EU instrumenta planirana je i provedba novog natječaja za ulaganja u proizvodne kapacitete, modernizaciju procesa i opremanje, očekivane vrijednosti 200 milijuna eura, čija se objava na e-savjetovanju očekuje uskoro.

97 milijuna eura bit će na raspolaganju putem Fonda za pravednu tranziciju.

NGEU osigurava i sredstva za pojačane programe ruralnog razvoja te je Hrvatskoj je stavljeno na raspolaganje i dodatnih 182 milijuna eura za ruralni razvoj (Program za razdoblje 2014-2020).