Otvoren LAG Srijem Natječaj za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Od 15. veljače 2021. do 17. ožujka 2021. otvoren je natječaj LAG Srijem za tip operacije 4.1.1. Programa ruralnog razvoja Restrukturiranje i modernizaciju poslovanja.

Putem Natječaja za tip operacije 4.1.1.  mogu se ostvariti bespovratna sredstva u iznosu od 5.000,00 €, do maksimalno 15.000 € u kunskoj protuvrijednosti, a potpora se može iskoristiti za kupnju poljoprivredne mehanizacije i druga ulaganja u restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava. 

Intenzitet potpore je 50% prihvatljivih troškova, a za mlade poljoprivrednike do 70%. 

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva u okviru ovog Natječaja iznose 768.837,06 kuna.

Na natječaj se mogu prijaviti poljoprivredna gospodarstva s područja LAG-a i to  

 • Grad Ilok,
 • Naselje Mirkovci (dio Grada Vinkovaca),
 • Naselje Sotin i Lipovača (dio Grada Vukovara),
 • Općina Bogdanovci,
 • Općina Borovo,
 • Općina Lovas,
 • Općina Negoslavci,
 • Općina Nuštar,
 • Općina Stari Jankovci,
 • Općina Tompojevci,
 • Općina Tordinci,
 • Općina Tovarnik,
 • Općina Trpinja

Projekti se također moraju provoditi na navedenom području.

Pogledajte i druge LAG natječaje.

Ukoliko su Vam potrebne konzultantske usluge za LAG natječaj kontaktirajte nas  i pripremite svoj projekt na vrijeme. Trošak konzultantskih usluga u cijelosti je moguće refundirati iz potpore.

Prijavitelji moraju ispuniti uvjet ekonomske veličine; za projekte u sektoru  voća,povrća i cvijeća najmanja prihvatljiva ekonomska veličina je 6.000 eura, a za projekte u ostalim sektorima  8.000 eura.

Prijavitelji također moraju ispuniti i druge uvjete, ovisno o vrsti prijavitelja; pravne osobe (d.o.o., j.d.o.o., zadruge)  koje se prijavljuju na natječaj moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada tijekom cijele prošle godine. Kod fizičkih osoba (OPG, obrt) nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika (RPO) po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja prijave projekta (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće).

Natječaj za bespovratne potpore je otvoren od  15. veljače do 17. ožujka 2021. godine   Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta.