Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, objavilo je Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2021. godinu u okviru Operativog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 (OPULJP), kao .Upravljačko tijelo tog operativnog programa. Godišnji plan objave poziva je indikativan te je podložan izmjenama i dopunama.

Godišnji plan objave poziva za 2021. godinu OPULJP

Podrška programima usmjerenim mladima – faza 2

 • Ciljevi:
 1. Poticanje aktivnog socijalnog uključivanja mladih i/ili podizanje razine informiranosti i/ili stvaranje uvjeta za zadovoljenje potreba mladih
 2. Jačanje kapaciteta stručnjaka za rad s mladima
 • Aktivnosti: Poticanje aktivnog socijalnog uključivanja mladih i/ili podizanje razine informiranosti i/ili stvaranje uvjeta za zadovoljenje potreba mladih; jačanje kapaciteta stručnjaka za rad s mladima
 • Prihvatljivi prijavitelji: Organizacije civilnog društva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 • Prihvatljivi partneri: organizacije civilnog društva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, zaklade, vijeća nacionalnih manjina”
 • Indikativni iznos financijske omotnice: 27.750.000,00 kn
 • Indikativni iznos bespovratne potpore po jednom projektu: Od 400.000,00 kn do 1.000.000,00 kn (100%)
 • Indikativni datum objave: veljača 2021.

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.

 • Opći cilj: Povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva
 • Specifični ciljevi:
 1. Razvoj i stjecanje stručnih znanja osoba s invaliditetom potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja i/ili usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca
 2. Poboljšanje i unaprjeđenje stručnih i andragoških znanja stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora, odnosno predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom
 3. Promocija pristupa tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva za osobe s invaliditeto
 • Aktivnosti: Promicanje zanimanja u sektoru turizma i ugostiteljstva za osobe s invaliditetom kroz organizaciju različitih događanja, organiziranje i provedbu različitih manifestacija, sajmova poslova, radionica, dana otvorenih vrata i ostalih događanja, poticanje inovativnog pristupa u promicanju pristupa tržištu rada te zanimanja u sektoru turizma i ugostiteljstva za osobe s invaliditetom, stručna podrška i profesionalno usmjeravanje osoba s invaliditetom u turizmu i ugostiteljstvu te razvoj i/ili upotreba internetskih alata u svrhu profesionalnog usmjeravanja i savjetovanja u području turizma i ugostiteljstva, stručno usavršavanje predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom prema već postojećim programima, razvoj i provedba različitih novih programa usavršavanja predavača i mentora kroz projekt, formalno i/ili neformalno obrazovanje osoba s invaliditetom u sektoru turizma i ugostiteljstva sukladno Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru putem razvoja standarda zanimanja i standarda kvalifikacija i razvoja novih obrazovnih programa te provedbe novorazvijenih formalnih i/ili neformalnih obrazovnih programa za osobe s invaliditetom za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva, kao i obrazovanja osoba s invaliditetom po dosad razvijenim i/ili unaprijeđenim formalnim i/ili neformalnim obrazovnim programima.
 • Prihvatljivi prijavitelji: ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih; strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu.
 • Prihvatljivi partneri: strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu; udruge koje imaju utvrđeno djelovanje vezano uz osobe s invaliditetom; ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih; poslodavci/gospodarski subjekti; regionalni ili područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; ustanove koje imaju registriranu djelatnost pružanja usluga osobama s invaliditetom ili kojima je utvrđeno djelovanje vezano uz osobe s invaliditetom.
 • Indikativni iznos financijske omotnice: 27.655.000,00 kn
 • Indikativni iznos bespovratne potpore po jednom projektu: Od 500.000 kn – 2.500.000 kn (100%)
 • Indikativni datum objave: veljača 2021.

Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.

 • Ciljevi: Osiguravanje inkluzivnog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama
 • Aktivnosti: Pružanje potpore učenicima s teškoćama financiranjem troškova rada pomoćnika te komunikacijskih posrednika prema propisanim kriterijima Poziva.
 • Prihvatljivi prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: Osnivači osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) Prihvatljivi partneri: osnovne i srednje škole
 • Indikativni iznos financijske omotnice: 250.000.000 kn
 • Indikativni iznos bespovratne potpore po jednom projektu: sukladno kategorijama osnivača (do 100%)
 • Indikativni datum objave: travanj 2021

Poticanje obrazovanja odraslih i cjeloživotno učenje na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb

 • Opći cilj Poziva:
  Poticanje uključivanja odraslih osoba u obrazovne programe odraslih s ciljem povećanja razine njihovih kvalifikacija u skladu sa zahtjevima tržišta rada uz unaprjeđenje temeljnih vještina funkcionalne pismenosti.
 • Specifični ciljevi Poziva:
 1. Stjecanje kvalifikacije za prvo zanimanje i/ili prekvalifikacije, stručno osposobljavanje i usavršavanje kako bi se povećala razina znanja i kompetencija odraslih osoba i njihova konkurentnost na tržištu rada uz primjenu Kurikuluma za razvoj temeljnih digitalnih, matematičkih i čitalačkih vještina odraslih i podizanje svijesti javnosti o istome
 2. Jačanje kapaciteta obrazovnog osoblja u ustanovama za obrazovanje odraslih koje rade s pripadnicima ciljanih skupina
 • Aktivnosti: Aktivnosti pripreme i provedbe programa institucionalnog obrazovanja odraslih uz primjenu Kurikuluma za razvoj temeljnih digitalnih, matematičkih i čitalačkih vještina te aktivnosti vezane uz jačanje kapaciteta obrazovnog osoblja koje radi s pripadnicima ciljanih skupina
 • Prihvatljivi korisnici:

1. Ustanova za obrazovanje odraslih kojoj je osnivač JLS ili druga pravna ili fizička osoba i registrirana za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih sa sjedištem na prostoru jedne od odabranih UA/UP za koju se podnosi projektni prijedlog;

 1. Jedinica lokalne samouprave s područja odabrane UA/UP za koje se podnosi projektni prijedlog;
 2. Javna ustanova kojoj je osnivač jedinica lokalne samouprave (grad ili općina) registrirana za obavljanje djelatnosti u području obrazovanja sa sjedištem na prostoru jedne od odabranih UA/UP za koje se podnosi projektni prijedlog “
 • Indikativni iznos financijske omotnice: 44.705.880,00 HRK
 • Indikativni iznos bespovratne potpore po jednom projektu: po grupama (do 100%)
 • Indikativni datum objave: ožujak 2021