LAG Natječaj za TO 4.2.1.  Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Status Natječaja: Zatvoren

Otvoren   od 1.3. 2019. do 2. 4. 2019. godine

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe koje su registrirane ili će biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda sa sjedištem/prebivalištem na području LAG-a Vallis Colapis koji obuhvaća područja gradova Duge Rese, Karlovca i Ozlja, te općine Draganić, Kamanje, Krašić, Kravarsko, Lasinja, Netretić, Pisarovina, Pokupsko, Ribnik, Žakanje, Žumberak.

Prihvatljiva ulaganja su ulaganja u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava na ovom LAG natječaju iznosi 1.556.625,00 HRK.

Intenzitet potpore iznosi 50% prihvatljivih troškova, odnosno do 70% prihvatljivih troškova za mlade poljoprivrednike.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 30.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Više informacija: