ARKOD Evidencija  poljoprivrednog zemljišta u digitalnom obliku

ARKOD je nacionalni sustav identifikacije zemljišnih parcela, odnosno evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj u digitalnom obliku.  Sustav ARKOD provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Transparentni podaci o korištenju zemljišta

Na javnom web pregledniku http://www.arkod.hr  možete pratiti podatke o svojim parcelama, upisom broja MIBPG, koji svaki OPG dobiva prilikom upisa u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.  Web preglednik ARKOD pruža podatke o površini, kulturi i klasifikaciji zemljišta, kao i kartografski prikaz parcela. Novim izmjenama aplikacije podaci o korištenju postali su javni te je uz pomoć MIBPG-a u ARKOD-u moguće vidjeti i koje poljoprivredno gospodarstvo koristi parcelu.

Niti jedan poljoprivrednik u Europskoj uniji ne može ostvariti EU potporu ukoliko nije upisan u ARKOD sustav.

ARKOD parcele

ARKOD parcela je neprekinuta površina poljoprivrednog zemljišta koju obrađuje samo jedno poljoprivredno gospodarstvo, klasificirana obzirom na vrstu uporabe zemljišta.

U ARKOD sustavu postoje slijedeće četiri osnovne vrste korištenja zemljišta: oranice, trajni travnjaci, trajni nasadi, mješovito korištenje zemljišta te ostale vrste korištenja zemljišta, za koje se ne isplaćuju potpore. Osnovne vrste imaju svoje podvrste a to su pod oranicama staklenici na oranicama, pod trajnim travnjacima livade, pašnjaci i krški pašnjaci, a trajne nasade čine vinogradi, maslinici, voćne vrste, agrumi (citrusi), orašaste drvene kulture i miješani trajni nasadi. Sve navedene vrste korištenja zemljišta vidljive su na web pregledniku.

ARKOD i ekonomska veličina gospodarstva

ARKOD podaci mjerodavni su podaci za OPG, odnosno poljoprivredno gospodarstvo,  kako za isplatu poticaja tako i za potpore iz Programa ruralnog razvoja. Sve površine koje su za OPG zavedene u ARKOD sustavu ulaze u izračun ekonomske veličine OPG-a, uz pomoć FADN kalkulatora.

Kako je uspostavljen ARKOD?

ARKOD je grafička evidencija zemljišnih resursa poljoprivrednika.  Uspostavlja  se na temelju karata, zemljišnih knjiga ili drugih kartografskih referenci, korištenjem  metoda računalnog geografskog informacijskog sustava, uključujući zračne ili satelitske ortofoto snimke, u mjerilu 1:5.000.

Upis u ARKOD u RH je počeo u srpnju 2009. godine i trajao je oko godinu i pol dana.

Upis u ARKOD

Upis u ARKOD se obavlja se u regionalnom uredu APPRRR, u kojem je poljoprivrednik upisan u  Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Moguće je izvršiti oba upisa istovremeno. Za upis  u ARKOD potrebno je ponijeti iskaznicu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, osobnu iskaznicu i dokument kojim se dokazuje pravo posjeda.

Članak je informativnog karaktera a sve konkretne informacije za upis u ARKOD možete potražiti na web stranicama APPRRR.