Ekonomska veličina gospodarstva i provedba mjera Programa ruralnog razvoja RH

Ekonomska veličine poljoprivrednog gospodarstva važan je kriterij za dodjelu  bespovratnih sredstava iz mjera iz Programa ruralnog razvoja. Propisana ekonomska veličina jedan je od osnovnih uvjeta za prihvatljivost korisnika na EU natječajima za poljoprivrednike, a često i kriterij  za bodovanje i rangiranje projekata. O tome što predstavlja, kako se izračunava i koji je njen značaj pročitajte u nastavku.

Ekonomska veličina gospodarstva izražava ukupni ukupni standardni ekonomski rezultat (engl. Standard Output – SO), tj.  zbroj vrijednosti svih proizvoda biljne i stočarske proizvodnje na gospodarstvu.

Ukupni standardni ekonomski rezultat – SO je umnožak SO-a svake  pojedine proizvodnje zastupljene na poljoprivrednom gospodarstvu i odgovarajućeg broja jedinica te proizvodnje na gospodarstvu.

SO  pojedine proizvodnje predstavlja jediničnu novčanu vrijednost proizvodnje tog poljoprivrednog proizvoda izraženu u proizvođačkim cijenama na vratima gospodarstva, a koja uključuje prodaju, potrošnju na gospodarstvu, potrošnju u kućanstvu, promjene u zalihama glavnih proizvoda i nusproizvoda biljne i stočarske proizvodnje.

Izračun SO-a poljoprivrednog gospodarstva jedan od kriterija za primjenu Jedinstvene tipologije poljoprivrednih gospodarstava Unije za koju države članice EU prikupljaju određene podatke i dostavljaju EUROSTAT-u.

SO se primjenjuje za izračun ekonomske veličine kao kriterija za odabir i praćenje budućih korisnika mjera iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

Kako izračunati ekonomsku veličinu gospodarstva?

Službeni izračun ekonomske veličine gospodarstva vrši Savjetodavna služba, Broj hektara u biljnoj proizvodnji mora biti sukladan s podacima iz ARKOD-a, a broj grla stoke s podacima iz JRDŽ-a, i to na dan izdavanja Dokumenta o ekonomskoj veličini poljoprivrednika.

FADN kalkulator koristan je alat potencijalnim korisnicima pojedinih mjera iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., kako bi na jednostavan način dobili informaciju o ispunjavanju kriterija za odabir budućih korisnika.

Novi FADN kalkulator 2018 EVPG_kalk_2018_web

Proizvodi za koje se izračunava SO

SO se izračunava za proizvode biljne i stočarske proizvodnje koji su definirani o Istraživanjem o strukturi poljoprivrednih gospodarstava (engl. Farm Structure Survey – FSS). Pritom se prerada poljoprivrednih proizvoda ne uzima se u obzir, čak ni kada se radi o usko povezanim proizvodnjama (npr. prerada mlijeka u sir).

Kad izračuna SO-a za voćarsku i povrćarsku proizvodnju, uzima se ponderirani prosjek onih SO-a koji su od značaja za pojedinu državu članicu.

Kod stočarske proizvodnje u izračun SO ulaze glavni proizvodi kao što su meso, mlijeko i jaja, te nusproizvodi poput teladi i vune dok stajski gnoj ne ulazi u izračun SO.

Kako se dobivaju vrijednosti SO za ekonomsku veličinu gospodarstva?

Podaci za FADN vrijednosti temelje se na rezultatima istraživanja prikupljanjem podataka. Godišnje FADN istraživanje vrši FADN agencija (engl. Liaison Agency) u državi članici.   U Hrvatskoj je Liaison Agency Savjetodavna služba.  Prikupljanje podataka vrši se na poljoprivrednim gospodarstvima koja se odabiru na temelju selekcijskog plana, koji mora osigurati reprezentativnost.

Izračunate vrijednosti SO-a verificiraju nadležna tijela države članice, te ih dostavljaju Europskoj komisiji  na usvajanje. U Hrvatskoj je tijelo odgovorno za ustrojavanje, organizaciju i stručnu provedbu FADN sustava  Ministarstvo  poljoprivrede, a u organizaciji i provedbi FADN sustava sudjeluju i Državni zavod za statistiku, Agronomski fakultet u Zagrebu, knjigovodstveni uredi, Nacionalni FADN odbor i druge obrazovne, znanstvene i stručne institucije, upravna tijela i ustanove.