Natječaji za bespovratna sredstva za poduzetnike u 2018.godini

Bespovratna sredstva za poduzetnike i 2018.godine će se dodjeljivati temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. U nastavku pogledajte koji su EU natječaji za poduzetnike planirani za ovo godinu.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je na svojim mrežnim stranicama  indikativni godišnji plan objave natječaja za bespovratna sredstva iz EU fondova za poduzetnike za 2018. godinu,  u okviru OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Upravljačko je tijelo za Operativni program Konkurentnost i kohezija te plan raspisivanja natječaja objavljuje u cilju informiranja i pravovremene pripreme projektnih prijedloga poduzetnika zainteresiranih za bespovratna sredstva – potencijalnih prijavitelja na natječaje.

Indikativni godišnji plan objave natječaja za poduzetnike u 2018.godini  sadrži popis natječaja (poziva na dostavu projektnih prijedloga) i rokova poznatih u trenutku izrade plana te Ministarstvo napominje da je isti podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija.  Raspisivanje natječaja  uvjetovano je prethodnim odobrenjem od strane Odbora za praćenje.

U planu natječaja za bespovratna sredstva za poduzetnike u 2018. godini nalaze se i pozivi:

  •  Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzetnika (MSP)  Natječaj za bespovratna sredstva za ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove ili održavanje i opremanje postojećih proizvodnih kapaciteta te uz to i savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti, sudjelovanje na sajmovima, usavršavanje te pripremu dokumentacije (do 45% potpore),  najavljen za 15.01.2018. 
  • Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti  MSP putem IKT-a – faza I, za
    softversko unapređenje poslovnih procesa mikro, malih i srednjih poduzetnika (do 85% potpore) najavljen za 30.6.2018
  • Unapređenje poslovanja mikro MSP- ova uvođenjem IKT -vaučeri  za uvođenje i primjenu softverskih unapređenja poslovanja mikro poduzetnika kroz  web stranice, e-commerce i sl. (do 85% potpore), najavljen također za 30.6.2018.
  • Inovacije novoosnovanih MSP- Faza II
  • Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u uslužnom sektoru
  • Energetska obnova obiteljskih kuća…..

EU natječaji – pozivi na dostavu projektnih prijedloga u indikativnom godišnjem planu objave mogu biti   otvoreni  ili ograničeni pozivi na dostavu projektnih prijedloga .

Originalni dokument – plan objave natječaja za bespovratna sredstva za poduzetnike u 2018.godini provjerite na poveznici:

Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2018. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.