Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u uslužnom sektoru (turizam i trgovina)

Status: U  najavi

Natječaj – Javni poziv “Podrška razvoju malih i srednjih poduzetnika u turizmu -faza II” sukladno Indikativnom planu objave natječaja Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, najavljen je pod rednim brojem 11. za kraj rujna 2017. godine.

Provjerite sve najavljene natječaje

Više o natječaju
 • Naziv: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u uslužnom sektoru (turizam i trgovina)
 • Šifra i naziv sheme / projekta 4b2.1. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u uslužnom sektoru (turizam i trgovina)
 • Naziv prioritetne osi Prioritetna os 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
 • Naziv i oznaka specifičnog cilja 4b2 Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina)
 • Ciljevi PDP-a

Cilj ovog poziva za dostavu projektnih prijedloga je: Ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u uslužnom sektoru (omogućujući jednake količine rezultata (usluga) korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije u sektor proizvode u uslužnom sektoru

 • Vrsta postupka dodjele Otvoreni postupak dodjele
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti

U okviru ovog Natječaja financirat će se  Razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije u uslužnom sektoru (turizam i trgovina), uključujući prelazak s konvencionalnih na alternativne izvore energije (OIE) kao što su: ugrađeni solarni kolektori, toplinske pumpe, visoko efikasna kogeneracija; – Provedba mjera za povećavanje energetske učinkovitosti u uslužnom sektoru (turizam i trgovina), uključujući a) tkz. „meke mjere“ – uvođenje sustavnog upravljanja energijom, obavljanje energetskih pregleda, kontrola analiza potrošnje energije, pripremu planova za učinkovitije gospodarenje energijom, institucionalnu i organizacijsku procjenu i prijedloge za optimiranje poslovnih procesa u smislu uštede energije; i b) infrastrukturna ulaganja poput onih u pametna brojila i obnovu objekata, koja će doprinijeti postizanju ciljeva povezanih s energetskom učinkovitošću, unapređenje trenutačno korištenih tehnologija, provedba pilot–projekata. – Aktivnosti promoviranja (info pultovi, brošure, reklame, televizijski spotovi) i savjetodavne usluge za poduzeća

 • Prihvatljivi korisnici (prijavitelji i, ako je primjenjivo, partneri)

Na natječaj će se moći javiti: Poduzetnici uslužnog komercijalnog sektora registrirani za obavljanje turističke djelatnosti i trgovinu

 •  Indikativni iznos financijske omotnice (kn)  190.000.000,00 kn
 •   Indikativni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti Nije poznato
 • Indikativni intenzitet potpore  Nije poznato
 • Indikativni datum objave PDP-a 3. kvartal 2017.
 • Indikativni datum objave rezultata PDP-a 1 1. kvartal 2018.

Više natječaja za djelatnost turizma:

Podrška razvoju malih i srednjih poduzetnika u turizmu -faza II – natječaj u najavi

Natječaj iz podmjere 6.2. za dodjelu bespovratnih sredstva za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na OPG

Podmjera 6.4. Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti