Bespovratne potpore iz EU fondova za internacionalizaciju poslovanja

Novi otvoreni natječaj Internacionalizacija 2018!

20.12.2017.  OBAVIJEST O OBUSTAVI POZIVA NA ODREĐENO VRIJEME

Slijedom velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga koji su premašili ukupnu vrijednost raspoloživih bespovratnih sredstava na poziv „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“ (Referentna oznaka: KK.03.2.1.07), Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta obustavlja zaprimanje projektnih prijedloga na određeno vrijeme. Ova obustava nastupa 20. prosinca  2017. godine u 24.00 sata, a traje do 31. prosinca 2017. u 24.00 sata, kada se Poziv i zatvara kako je i predviđeno.

Na temelju Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. godine Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta kao nadležno tijelo provodi Javni poziv Internacionalizacija poslovanja malih i srednjih poduzeća. 

Prihvatljivi prijavitelji su mali i srednji poduzetnici te mikro poduzetnici, moguće je ostvariti od 100.000,00 do 1.000.000,00 HRK, a prijave se zaprimaju od 03.05.2017. do 31.12.2017. godine. 
Cilj ovog Poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 100.000,00HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 HRK.

Prihvatljive aktivnosti su:

 • Nastup na međunarodnom sajmu izvan RH koji ima najmanje 10 % inozemnih izlagača ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja i koji je upisan u baze expodatabase.com i/ili http://www.auma.de.
  • Prihvatljivi troškovi: Kotizacije; najam izložbenog prostora; postavljanje, uređenje, opremanje i priprema štanda s potrebnim priključcima, najam opreme, upis u katalog izlagača, prijevoz i osiguranje izložbenih primjeraka, putne troškove za 2 zaposlenika – dnevnice i smještaj; usluge prevoditelja
 • Prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnog sajma izvan RH na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač.
  • Prihvatljivi troškovi: Najam dvorane, izdaci za tehničku opremu, usluge prevoditelja, PR potpora.
 • Istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH. Prihvatljivi troškovi: Izrada analize tržišta; izrada strategije izvoza; izrada analize potencijalnih poslovnih partnera uz izrađene bonitete istih.
 • Izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu izvan RH.
  • Prihvatljivi troškovi: Izrada promotivnog materijala.
 • Sudjelovanje na B2B poslovnim razgovorima i/ili susretima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova izvan RH.
  • Prihvatljivi troškovi: Kotizacije za 2 zaposlenika – putni troškovi, dnevnice i smještaj.
 • Informiranje i vidljivost sukladno EU smjernicama http://bit.ly/2oi4m94
 • Troškovi usluga vanjskog stručnjaka za vođenje projekta

Rok za provedbu projekta je 30 mjeseci.

Saznajte više