Izmjene Zakona o regionalnom razvoju donose i novi model indeksa razvijenosti

Novim modelom izračuna indeksa razvijenosti  općine i gradovi će se razvrstavati u 8 skupina – 4 iznadprosječne i 4 ispodprosječne skupine, a županije u 4 skupine – 2 iznadprosječne i 2 ispodprosječne skupine.

Na poveznici važeća  Odluka

Novi modela izračuna indeksa razvijenosti rezultira povećanjem broja općina i gradova sa statusom potpomognutog područja. Do sada je to bilo 264 dok bi po novom modelu to bilo  304 općina i gradova, odnosno sva područja ispod prosjeka razvijenosti RH.

Uredbu kojom će urediti pitanja vezana za  izračun indeksa razvijenosti Vlada RH će donijeti po stupanju na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju.

Indeks razvijenosti od velike je važnosti za odobravanje potpora

Indeks razvijenosti je pokazatelj koji se računa radi mjerenja stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Važan je jer utječe na određivanje  maksimalnog intenziteta poticanja razvoja putem državnih mjera i programa pomoći.

Brojne manjkavosti dosadašnjeg modela indeksa razvijenosti

Dosadašnja višegodišnja iskustva pokazala su brojne nedostatke dosadašnjeg modela izračuna indeksa razvijenosti te se pristupilo izradi novog  metodološkog kog okvira za ocjenjivanje i razvrstavanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u razvojne skupine.

Novim modelom izračuna indeksa razvijenosti nadograđena je demografska komponenta indeksa uvođenjem pokazatelja indeksa starenja i izmjenom stupnja obrazovanosti koje se sada utvrđuje tercijarnom obrazovanju, čime je postignuto kvalitetnije mjerenje strukturnih i dinamičkih obilježja kretanja stanovništva u lokalnim i županijskim jedinicama. Otklonjen je i problem utjecaja statističkih obilježja odabranih pokazatelja na konačnu vrijednost indeksa razvijenosti što je u konačnici rezultiralo pravednijim razvrstavanjem općina, gradova i županija u razvojne skupine, ističe se u   Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Novi model s više razvojnih skupina i više potpomognutih područja

Budući da stari, odnosno postojeći izračun indeksa razvijenosti nije primjenjiv na novi model, predloženo je novo razvrstavanje u razvojne skupine prema kojem će se općine i gradovi razvrstavati u 8 skupina – 4 iznadprosječne i 4 ispodprosječne skupine, a županije u 4 skupine – 2 iznadprosječne i 2 ispodprosječne skupine, a status potpomognutih područja imat će sva područja ispod prosjeka razvijenosti RH.

Prijedlogom novog modela izračuna indeksa razvijenosti povećava se broj općina i gradova koji imaju status potpomognutog područja i to s 264 na 304, što znači da će dodatnih 40 jedinica pripasti u skupinu potpomognutih područja. To povećanje je još i veće ako se uzme u obzir da bi temeljem novih podataka, a prema postojećem modelu indeksa razvijenosti, status potpomognutih područja ostvarilo svega 244 jedinica, odnosno čak 60 jedinica manje u odnosu na novi model.

Preliminarni rezultati_novi model_JLS

Preliminarni rezultati_novi model_županije

Studija_novi model indeksa razvijenosti_CLER

više: http://www.strukturnifondovi.hr/objavljeni-rezultati-novog-indeksa-razvijenosti