Podrška razvoju malih i srednjih poduzetnika u turizmu -faza II

Status: Odgođen

Natječaj – Javni poziv “Podrška razvoju malih i srednjih poduzetnika u turizmu -faza II” sukladno Indikativnom planu objave natječaja Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, najavljen je pod rednim brojem 11. za kraj rujna 2017. godine.

Više natječaja za djelatnost turizma:

Povećanje energetske učinkovitosti u uslužnom sektoru turizam i trgovina

Natječaj iz podmjere 6.2. za dodjelu bespovratnih sredstva za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na OPG

Podmjera 6.4. Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti

 Ukratko o natječaju 

Naziv:  Podrška razvoju malih i srednjih poduzetnika u turizmu -faza II

 • Šifra i naziv sheme / projekta:   3d1.1.3 Podrška razvoju malih i srednjih poduzetnika u turizmu -faza II 3.
 • Naziv prioritetne osi Poslovna konkurentnost
 • Naziv i oznaka specifičnog cilja 3d1  Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika  na domaćim i stranim tržištima
 • Vrsta postupka dodjele  Otvoreni postupak dodjele
 • Ciljevi  Poziva na dostavu projektnih prijedloga: 

Potaknuti investicije u početna ulaganja u turizmu s ciljem produljenja turističke sezone i podizanja konkurentnosti MSPa u turizmu.

 • Vrsta postupka dodjele

Otvoreni postupak dodjele

 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti

Potpore će se dodjeljivati za ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu

 • Prihvatljivi korisnici (prijavitelji i, ako je primjenjivo, partneri)

Prijaviti će se moći: Mali i srednji poduzetnici (sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. godine)

 • Indikativni iznos financijske omotnice (kn)  

Ukupna raspoloživa sredstva u ovom natječaju procijenjena su na 202.278.555,00 kn

 • Indikativni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti Nije poznato
 • Indikativni intenzitet potpore 35%-45%
 • Indikativni datum raspisivanja Natječaja:   29.9.2017.

Indikativni datum objave rezultata PDP-a 1 Nije poznato

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije napominje potencijalnim korisnicima kako Indikativni godišnij plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP)  sadrži popis PDP  i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija.

Na poveznici su dostupni rezultati prvog natječaja:  „ Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude  hotela “, Referentna oznaka Poziva: KK.03.2.1.04., koji je bio objavljen  14. listopada 2015. godine

Više najavljenih natječaja za turističku djelatnost: Povećanje energetske učinkovitosti u uslužnom sektoru turizam i trgovina