Objavljen natječaj Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Status: Privremeno obustavljen 

VAŽNO – OBUSTAVA POZIVA 08.06.2018.

Dana 08. lipnja 2018. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ obustavilo je ESF Poziv ”Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”, u periodu od 08. lipnja 2018. u 17:00 sati, pa sve do 01. rujna 2018. godine do 24:00 sata, radi zaprimanja projekata u vrijednosti  105% ukupno raspoloživog iznosa Poziva.

22.03. 2018. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je natječaj – javni poziv za dodjelu bespovratna sredstva za  unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Na natječaj za bespovratne potpore mogu se prijaviti dječji vrtići te jedinice lokalne samouprave s područja Republike Hrvatske. Moguće je ostvariti od 500.000 do 15.000.000 kuna bespovratne potpore po jednom projektu, za 100% prihvatljivih troškova. Ukupno je u okviru poziva raspoloživo 300.000.000,00 kuna.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

U određenim omjerima za pojedine aktivnosti prihvatljivi su troškovi plaća odgojitelja/ica, kuhara/ica, čistača/ica, troškovi prehrane djece, troškovi edukacije (prijevoz, smještaj, kotizacija, materijali), troškovi opreme za provođenje projekta, troškovi organizacije promotivnih aktivnosti i izrade promotivog materijala, savjetodavne usluge…Prihvatljivi su troškovi nastali u okviru sljedećih aktivnosti:

 1. ELEMENT  : Osiguravanje usluga za djecu rane i predškolske dobi koje doprinose ravnoteži poslovnog i obiteljskog života

Aktivnosti:

 • pružanje usluge produljenog boravka (nastavak odgojno-obrazovnog rada nakon završetka redovnog primarnog programa
 • pružanje usluge poslijepodnevnog (redoviti primarni program koji se ostvaruje u poslijepodnevnim satima) i/ili smjenskog (smjenski program u kojem se redoviti primarni programi ostvaruju jedan tjedan ujutro, a drugi tjedan poslijepodne ili se izmjenjuju kroz tjedan) rada u sklopu provedbe redovnih i posebnih programa; alternativnih odgojno – obrazovnih programa te programa javnih potreba odobrenih od strane nadležnog ministarstva;
 • jačanje kapaciteta odgojitelja/ica i stručnih suradnika (pedagoga, psihologa i stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila) u predškolskim ustanovama s ciljem unaprjeđenja usluga kroz edukacije usmjerene na jačanje stručnih kompetencija, poboljšanje komunikacije i interakcije s djecom, poticanje kreativnosti kao razvojnu kategoriju; zaštitu djeteta od nepovoljnih utjecaja; stvaranje zdravog i podržavajućeg okruženja za djecu; podrška roditeljstvu; inkluzivan odgoj djeteta (rana intervencija i razvoj inkluzije); rad s darovitom djecom i dr.; pružanje specijaliziranih edukacija (disleksija, disgrafija, dislalija, primjena terapeutske igre i dr.); edukacije kuharica iz područja zdrave prehrane;

Troškovi aktivnosti Jačanje kapaciteta… mogu iznositi najviše 10% svih ugovorenih prihvatljivih troškova projekta.

 • unapređenje usluga u provedbi redovnih i posebnih programa; alternativnih odgojno – obrazovnih programa te programa javnih potreba odobrenih od strane nadležnog ministarstva;
 • razvoj posebnih programa.

2. ELEMENT  Promidžba i vidljivost

 • organizacija promotivnih aktivnosti (npr. najam prostora za svečanost predstavljanja projekta, audio-vizualnih pomagala itd.)
 • organizacija okruglih stolova, tiskovnih konferencija (npr. promotivni materijali, pozivi, ugostiteljske usluge)
 • nabava vanjskih usluga za aktivnosti oglašavanja, odnosa s javnošću (radio i TV emisije, reklamni spotovi, digitalni marketing i sl)
 • priprema, oblikovanje, prijevod, tisak promotivnog materijala i dostava
 • uspostava i održavanje internetskih stranica
 • izrada oglasa, objava, odnosno zakupa medijskog prostora
 • marketinško komuniciranje, savjetovanje i sl.
 • troškovi hrane i pića

3. ELEMENT: Upravljanje projektom i administracija

 • angažiranje osoba koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom
 • ostale aktivnosti povezane s provođenjem i upravljanjem projektnim aktivnostima

Prihvatljivi Prijavitelji i partneri

Prihvatljivi prijavitelji i partneri na projektu mogu biti:

pravna osoba:

 1. dječji vrtić sukladno popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja23;
 2.  jedinica lokalne samouprave

registrirana u Republici Hrvatskoj

Iznos potpore

Ukupno raspoloživi iznos: 300.000.000,00 kuna

Visina potpore: Od minimalno 500.000,00 kuna do maksimalno 15.000.000,00 kuna.

Intenzitet potpore: 100%

Broj projekata po prijavitelju i partneru:

Prijavitelj  može u okviru Poziva dostaviti jedan projektni prijedlog.   Ukoliko tijekom procesa dodjele projektni prijedlog bude odbijen, prijavitelj može dostaviti novi projektni prijedlog.

Ako je prijavitelj jednog projektnog prijedloga JLS, ista može istovremeno u drugom projektnom prijedlogu biti partner, odnosno može se na opisani način prijaviti na Poziv kroz više projektnih  prijava.

Dječji vrtić može se prijaviti na Poziv samo kroz jednu projektnu prijavu, u ulozi prijavitelja ili partnera.

Rokovi

Rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva odnosno s krajnjim rokom prijave do 31.12.2019.godine.

Planirano trajanje provedbe projekata je od 24 do 30 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.
Razdoblje provedbe projekta započinje s datumom zadnjeg potpisa na Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava te istječe završetkom obavljanja predmetnih aktivnosti.

Zatražite više informacija i pripremite projekt kvalitetno i na vrijeme.