Paušalno oporezivanje od 2017.godine moguće je za širi krug obveznika

Nova porezna reforma donosi brojne novosti koje se odnose i na malo poduzetništvo, a neke od dobrih novosti svakako su vezana uz paušalni obrt. Izmjenama Zakona o porezu na dohodak,  i drugih propisa, povećan je limit primitaka za paušalni obrt te su također ukinuta ograničenja za djelatnosti, koje ranije nisu imale mogućnost paušalnog oporezivanja.   Novosti u 2021.godini

Više: Sve o paušalnom obrtu 

Tko može poslovati kao paušalni obrt od 1.siječnja 2017.?

Od 1. siječnja 2017. godine kao paušalni obrt mogu biti oporezivani:

  • Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnosti obrta i samostalnu djelatnost
    poljoprivrede i šumarstva, a kojima ukupan godišnji primitak u 2016. godini ne prelazi iznos
    propisan za obvezni ulazak u sustav PDV-a odnosno iznos od 230.000,00 kuna
  • koji nisu obveznici PDV-a

Limit primitaka za paušalni obrt je do sada je bio 149.500,00 kn primitaka godišnje, a od ove godine je, dakle, povećan na 230.000,00. Od  1.1. 2018. godine limit za paušalni obrt iznosit će čak 300.000,00 kuna primitaka godišnje, u koji iznos se veliki broj obrtnika može “uklopiti”.

Novost u odnosu na dosadašnje propise je i to da paušalni obrt, uz ostale kojima je to bilo moguće i ranije, sada mogu odabrati i porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost ugostiteljstva i/ili trgovine te oni  koji imaju izdvojenu poslovnu jedinicu ili proizvodni pogon.

Do sada su djelatnost trgovine i ugostiteljstva bile izuzete od mogućnosti paušalnog oporezivanja, kao i obrti bilo koje djelatnosti koji su imali izdvojenu poslovnu jedinicu ili proizvodni pogon.

Kako postati paušalni obrt?

Porezni obveznik koji ispunjava propisane uvjete, koji počinje obavljati samostalnu  djelatnost od koje će utvrđivati paušalni dohodak, ili  koji želi prijeći na utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak kao i porezni obveznik  obvezan je:

Poreznoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta podnijeti prijavu u registar poreznih obveznika – Obrazac RPO i Prilog A koji su dostupni i na mrežnim stranicama Porezne uprave (Obrasci – porez na dohodak) u roku:

a) Za početak obavljanja samostalne  djelatnosti osam dana od dana početka obavljanja samostalne djelatnosti

b) Za prelazak s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti  temeljem poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka najkasnije petnaest dana po isteku poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine (do 15. siječnja tekuće godine).

Paušalni obrt i fiskalizacija

Paušalni obrt, jednako kao i obrt koji porez utvrđuju na temelju poslovnih knjiga,  od 1. srpnja 2017. obvezni su provoditi postupak fiskalizacije izdavanja računa putem naplatnih uređaja u skladu s posebnim propisom, i to ako podliježu toj obvezi prema Zakonu o fiskalizaciji.

Na poveznici pročitajte više za paušalni obrt.