Gospodarski ribolov, akvakultura , prerada i tržište

Novi natječaji za bespovratna sredstva u 2023.godini

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva u svojstvu Upravljačkog tijela objavljuje indikativni godišnji plan objave natječaja za 2023. godinu u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine. Planirani su natječaji za bespovratna sredstva za gospodarski ribolov, akvakulturu , preradu te za plasman na tržište.

Plan objave donosi se s ciljem obavještavanja o mogućnostima korištenja sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te omogućavanja pravovremene pripreme i planiranja ulaganja i aktivnosti potencijalnih korisnika.

Indikativni godišnji plan objave natječaja sadrži popis mjera i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih dionika.

Možda će Vas zanimati:

U nastavku indikativni plan objave natječaja Programa za ribarstvo i akvakulturu za 2023. godinu:

Plan objave natječaja Programa za ribarstvo i akvakulturuza 2023. godinu

PODRUČJEMjesec 2023.
 Gospodarski ribolov
 Mjera I.4. Prva kupnja plovila za mlade ribareProsinac
 Mjera I.5. Osiguranje ribarskih plovilaSrpanj
 Mjera I.7. Otkup ribolovnih pravaSvibanj
Mjera I.8. Zaštita zdravlja i sigurnosti
Namjena: Poboljšanje higijenskih, zdravstvenih, sigurnosnih i radnih uvjeta ribara
Tip operacije: Ulaganja u plovilo ili u individualnu opremu pod uvjetom da ta ulaganja nadilaze zahtjeve predviđene pravom Europske unije ili Republike Hrvatske.
Korisnici: Ribari ili vlasnici ribarskih plovila
Studeni
Mjera I.20. Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena
Namjena: Ublažavanje učinaka klimatskih promjena i poboljšanje energetske učinkovitosti ribarskih plovila
Tip operacije: Ulaganja u opremu ili u plovilo s ciljem smanjenja emisija onečišćujućih tvari ili stakleničkih plinova te povećanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila – ulaganja u ribolovne alate također su prihvatljiva ako se njima ne dovodi u pitanje selektivnost tog ribolovnog alata; Revizije i sustavi energetske učinkovitosti;
Studija za ocjenu doprinosa alternativnih pogonskih sustava i dizajna oplate
energetskoj učinkovitosti ribarskih plovila;
Korisnici: Vlasnici ribarskih plovila
Studeni
Mjera I.21. Zamjena motora
Namjena: Ublažavanje učinaka klimatskih promjena i poboljšanje energetske učinkovitosti ribarskih plovila
Tip operacije: Zamjena glavnih motora ribarskih plovila.
Korisnici: Vlasnici ribarskih plovila
Studeni
Mjera I.22. Dodana vrijednost i kvaliteta proizvoda
Namjena: Unaprjeđenje dodane vrijednosti ili kvalitete ulova.
Tip operacije: Ulaganja koja dodaju vrijednost proizvodima ribarstva, a posebno ona koja ribarima omogućuju samostalnu preradu, stavljanje na tržište i neposrednu prodaju vlastitog ulova; Inovativna ulaganja na plovilu kojima se poboljšava kvaliteta proizvoda ribarstva.
Korisnici: Vlasnici ribarskih plovila i ribari
Studeni
Mjera I.23. Ribarske luke i iskrcajna mjesta
Namjena: Povećanje kvalitete, kontrole i sljedivosti iskrcanih proizvoda, povećanje energetske učinkovitosti, doprinos zaštiti okoliša, poboljšanje zaštite na radu i radnih uvjeta te olakšavanje usklađenosti s obvezom iskrcaja cijelog ulova
Tip operacije: Ulaganja u postojeće ribarske luke, burze riba i iskrcajna mjesta, uključujući ulaganja u infrastrukturu;
Ulaganja u objekte za prikupljanje otpada (uključujući i morski otpad).
Korisnici: Lučke uprave/koncesionari sa pravom gradnje/upravljanja na tome području
Rujan
 Akvakultura
Mjera II.2. Produktivna ulaganja u akvakulturu
Namjena: Jačanje konkurentnosti i održivosti poduzeća, zaštita i obnova vodne bioraznolikosti te promocija resursno učinkovite akvakulture
Korisnici: Poduzeća u području akvakulture
Svibanj
Mjera II.7. Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta
Namjena: Razvoj lokaliteta i infrastrukture za akvakulturu te smanjenje negativnog utjecaja operacija na okoliš
Korisnici: Javnopravna tijela ili privatna tijela kojima su dodijeljene funkcije izvršavanja navedenih aktivnosti
Kolovoz
Mjera II.10. Akvakultura koja osigurava zaštitu okoliša
Namjena: Poticanje razvoja akvakulture koja osigurava usluge zaštite okoliš
Korisnici: Poduzeća u području akvakulture
Lipanj
Mjera II.13. Osiguranje akvakulturnih stokova
Namjena
Zaštita prihoda proizvođača u akvakulturi.
Tip operacije:
Naknada za ekonomske gubitke uzrokovane prirodnim katastrofama ili elementarnim nepogodama ili iznenadnim promjenama kvalitete i količine vode za  koje gospodarski subjekt nije odgovoran ili bolestima u akvakulturi, kvarovima ili uništenjem proizvodnih objekata za koje gospodarski subjekt nije odgovoran, ako je pojava tih okolnosti službeno proglašena od strane RH.
Korisnici:
Poduzeća u akvakulturi
Lipanj
Prerada i tržište
Mjera IV.1. Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište
Namjena: Potpora u pripremi i provedbi planova proizvodnje i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture
Tip operacije: Priprema i provedba planova proizvodnje i trženja
Korisnici: Organizacije proizvođača i udruženja organizacija proizvođača
Svibanj
Mjera IV.3. Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture
Namjena: Poboljšanje organizacije tržišta i potpora aktivnostima stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture
Korisnici: Subjekti u ribarstvu, organizacije subjekata (ribarske zadruge, udruge, zaklade, fondacije, klasteri i drugi oblici udruženja u ribarstvu, organizacije proizvođača, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju subjekte u ribarstvu, istraživačke organizacije, izvršna ili upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Kolovoz
Mjera IV.4. Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture
Namjena: Poticanje ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture
Korisnici: Mala i srednja poduzeća korisnici odobrenog ili registriranog objekta u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla za žive školjkaše i/ili proizvode ribarstva i akvakulture
Svibanj