Europska komisija usvojila Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. vrijedan 2,27 milijardi eura

Europska komisija je 11. listopada 2022. usvojila Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. vrijednosti oko 2,27 milijardi eura, prvi takav program iz paketa Kohezijske politike, koji će se financirati iz Europskog socijalnog fonda plus.

Program će doprinijeti ostvarenju nacionalnih ciljeva Akcijskog plana za provedbu Europskog stupa socijalnih prava do 2030. godine:

  • Povećanje stope zaposlenosti na 75 posto;
  • Povećanje sudjelovanja u cjeloživotnom učenju na 55 posto;
  • Smanjenje stope rizika od siromaštva i socijalne isključenosti na 15 posto.

Četiri ključna područja

Program predviđa značajna ulaganja u četiri ključna područja zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje te zdravstvenu i dugotrajnu skrb.

Ukupno je planirano 717 milijuna eura za ulaganja u tržište rada, zapošljavanje i nove vještine za zaposlene i nezaposlene, s naglaskom na mlade, koje će izravno utjecati na povećanje kvalitetnih radnih mjesta u Hrvatskoj.

Osigurano je 697 milijuna eura za ulaganje u sustav obrazovanja i cjeloživotnog učenja koje će dovesti do visoko kvalificiranih ljudi i radne snage spremne za buduće tržište rada.

Ulaganjem u socijalno uključivanje najranjivijih kroz razvoj i dostupnost usluga u zajednici u iznosu od 687 milijuna eura izravno će se doprinijeti smanjenju osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, te omogućavanju samostalnog i dostojanstvenog života ranjivim skupinama u društvu.

Ulaganjem u zdravstveni sustav i razvoj politike dugotrajne skrbi uz pomoć 80 milijuna eura osigurat će se pristupačna i kvalitetna usluga.

Nastavak uspješnih mjera iz razdoblja 2014.-2020

Za novo razdoblje planiran je nastavak financiranja mjera koje su se pokazale uspješnima u razdoblju 2014. – 2020 (2022), kao što su mjere aktivne politike zapošljavanja, rad pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama, rad osobnih asistenata za osobe s invaliditetom, stipendija za studente iz ranjivih skupina.

Također, nastavit će se ulagati u vrtiće, specijalizacije za liječnike i usavršavanje medicinskog osoblja, proces deinstitucionalizacije i transformacije, osigurat će se školska prehrana za ranjivu djecu kao i podjele hrane i materijalne pomoći, širenje socijalnih usluga za ranjive skupine uključujući hrvatske branitelje, ulagat će se i u socijalno uključivanje kroz kulturu, turizam i sport te nastavak programa Zaželi posebno usmjerenog na pomoć i podršku starijim i nemoćnim osobama u svakodnevnom životu.

Nova ulaganja

Za novo razdoblje predviđena su i nova ulaganja, kao što su uvođenje financijskih instrumenata za mikro i male poduzetnike te društvena poduzeća, ciljano ulaganje u podršku za uvođenje cjelodnevne škole, besplatnu pomoć u učenju i izvanškolske aktivnosti za djecu u riziku od siromaštva, te ulaganja u dugotrajnu skrb. Posebna pozornost će se posvetiti ulaganju u one vještine koje su potrebne za tržište rada kroz financiranje mjera obrazovanja za 75 tisuća zaposlenih i nezaposlenih osoba.

Također, za jačanje ključnih partnera u provedbi ESF+ programa, organizacija civilnoga društva i socijalnih partnera, osigurano je ukupno 64 milijuna eura (54 milijuna eura za jačanje kapaciteta civilnog društva i 10 milijuna eura za jačanje kapaciteta socijalnih partnera).