15.000 eura za mala poljoprivredna gospodarstva

Natječaj za bespovratne potpore LAG Brač

Natječaj otvoren od 1.veljače do 21.ožujka 2022. godine

LAG Brač objavio je natječaj sukladan Podmjeri 6.3. TO 6.3.1.  Programa ruralnog razvoja RH za mala poljoprivredna gospodarstva s područja LAG-a. Putem ovog  natječaja dodjeljuju se bespovratne potpore u iznosu od 112.734,00 kn (15.000 eura) po jednom projektu, za 100% prihvatljivih troškova projekta. Ukupan raspoloživi iznos je  3.828.267,78 kuna (dovoljno za 33 projekta). Prijave se podnose od 1.veljače do 21.ožujka 2022. godine

Tko se može prijaviti na natječaj?

Na natječaj za mjeru 6.3. projekte mogu prijaviti mala poljoprivredna gospodarstva (OPG, SOPG, obrti, poduzeća, zadruge)  ekonomske veličine od 2.000  do 7.999 eura, s područja obuhvata ovoga LAG-a, i to:

 • Općine:  Bol, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca, Sutivan i
 • Grad Supetar

Projekti se također moraju provoditi na navedenim područjima.

Pogledajte i druge otvorene LAG Natječaje.

U slučaju da više projekata ostvaruje isti broj bodova prednost imaju ranije predani projekti. Kontaktirajte nas za više informacija i pripremite uz našu pomoć svoj projekt kvalitetno i na vrijeme. Troškovi konzultantskih usluga prihvatljivi su projektni troškovi i mogu se uračunati u iznos potpore

Što se može financirati iz potpore? 

Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u pripremi projekta.

Bespovratne potpore za poljoprivredu
Bespovratne potpore za poljoprivredu
 • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda
 • kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 • kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda  osim proizvoda ribarstva
 • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva, uključujući troškove konzultanta

Rokovi

Krajnji rok za podnošenje prijava na LAG Natječaj za mjeru 6.3. je do 21.03.2022. godine. Kontaktirajte nasza više informacija i pomoć u izradi projekta