15.000 eura bespovratno za mala poljoprivredna gospodarstva

Novi LAG natječaj za Mjeru 6.3.1.

Natječaj je zatvoren.

LAG Prizag objavio je novi natječaj za tip operacije LRS 1.12, (6.3.1.  Programa ruralnog razvoja RH) za bespovratne potpore malim poljoprivrednim gospodarstvima. Iznos bespovratne potpore po jednom projektu je 113.278,50 kuna (15.000 eura), za 100% prihvatljivih troškova projekta a ukupno raspoloživi iznos za natječaj je 561.360,00 kuna. Prijave se zaprimaju od 22. 01. do 22. 02. 2022.godine.

Prihvatljivi prijavitelji su mala poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 2.000  do 7.999 eura, s područja obuhvata ovoga LAG-a, i to: Grad Novi Marof i općine: Visoko, Ljubeščica, Breznički Hum, Breznica, Gornja Rijeka, Sv. Petar Orehovec, Kalnik, Budinščina, Konjščina i Hrašćina. Projekti se također moraju provoditi na navedenim područjima.

U slučaju da više projekata ostvaruje isti broj bodova prednost imaju ranije predani projekti. Kontaktirajte nas za više informacija i pripremite uz našu pomoć svoj projekt kvalitetno i na vrijeme. Troškovi konzultantskih usluga prihvatljivi su projektni troškovi i mogu se uračunati u iznos potpore.

Pogledajte i druge otvorene LAG Natječaje.

Prihvatljive aktivnosti:

Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u pripremi projekta.

  • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
  • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda
  • kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta
  • kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
  • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
  • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
  • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda  osim proizvoda ribarstva
  • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva, uključujući troškove konzultanta do 3.800,00 kuna.

Prijave na LAG Natječaj za Mjeru 6.3.1. se zaprimaju od 22. 01. do 22. 02. 2022.godine. Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u pripremi projekta.