141.865.200,00 kuna za obnovljive izvore energije u poljoprivredi

Novi natječaj za bespovratne potpore Mjera 4.1.3.

Objavljen je novi natječaj za tip operacije 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije. Svrha natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije a korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisni poljoprivrednika, koji ispunjavaju ostale uvjete Natječaja.

Otvoreni novi natječaji iz Mjere 4

Prijave na natječaj podnose se od 01.03. do 27.04. 2022. godine do 12:00 sati (Izmjene od 1.3.2022. Novi rok za prijavu od 15. 03. do 12. 05. 2022. godine do 12:00 sati), a korisnik prije podnošenja zahtjeva za potporu mora provesti postupak nabave putem Portala ponuda. Za više informacija i konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta za Mjeru 4.1.1. stojimo Vam na raspolaganju.

Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi

Za ovaj natječaj raspoloživo je ukupno 141.865.200,00 kuna bespovratnih sredstava. Intenzitet potpore iznosi do 50 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI). Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

a. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik

b. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) ili

c. ulaganje je povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013) i ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

Najniži iznos potpore po projektu je 5.000 eura a najviši do 1.000.000 eura.

Prijave na natječaj

Prijave na natječaj podnose se od 01.03. do 27.04. 2022. godine do 12:00 sati, a korisnik prije podnošenja zahtjeva za potporu mora provesti postupak nabave putem Portala ponuda. Za više informacija i konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta za Mjeru 4.1.1. stojimo Vam na raspolaganju.