Natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Donacije do 80.000 kuna za udruge iz područja zaštite okoliša

Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je Javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša (ZO-5/2021) ukupne vrijednosti 2.200.000,00 kuna.

Natječaj je namijenjen udrugama koje djeluju u području ekologije, zaštite okoliša i prirode, zaštite mora i morskog okoliša, klimatskih promjena, održivog razvoja, speleologije, prema statutu udruge, a udruge se mogu na natječaj prijaviti samostalno ili u partnerstvu s drugim udrugama, javnim ustanovama vrtićima ili školama, JLS ili drugim neprofitnim organizacijama.

Ukupni raspoloživi iznos za Natječaj je 2.200.000,00 kuna, a dodjeljivat će se donacije u iznosu od najmanje 20.000 do najviše 80.000 kuna, za 40 do 80% prihvatljivih troškova projekata:

  • Aktivnosti ponovne uporabe
  • Organiziranje ekoloških akcija za prikupljanje otpada s morskog dna
  • Organiziranje ekoloških akcija čišćenja speleoloških objekata
  • Aktivnosti za podizanje svijesti o prilagodbi klimatskim promjenama,
  • Pružanje pomoći informiranja javnosti o ulozi u zaštiti okoliša ili
  • Promicanje načela ekološkog upravljanja i važnosti eko-oznaka

Prijave se zaprimaju do 30. studenog 2021. godine