Potpore mladim poljoprivrednicima u 2021.godini Mjera 6.1.1.

Mjera 6.1.1. Najava novog natječaja za 2021.godinu

NOVO: Objavljen natječaj 12.10.2021.

Novi natječaj za Mjeru 6. Programa ruralnog razvoja, Tip operacije 6.1.1. Potpora pokretanju poslovanja mladih poljoprivrednika najavljen je za listopad / studeni 2021.godine. Putem natječaja dodjeljuju se potpore u iznosu od 20.000 ili 50.000 eura bespovratno za povećanje gospodarstva, kupnju poljoprivredne mehanizacije i opreme i razna druga ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju.

Do sada su provedena tri natječaja za Mjeru Natječaj za mjeru 6.1.1. na nacionalnoj razini, te više natječaja na razini LAG-ova. Budući da je posljednji put ovaj natječaj na nacionalnoj razini raspisan 2018.godine, a tek manji broj LAG-ova temeljem svojih LRS provode ovu mjeru, interes za novi nacionalni natječaj je velik te brojni mladi poljoprivrednici s nestrpljenjem očekuju ovu priliku za investiranje u svoje poslovanje.

Kontaktirajte nas za više informacija

Kako do potpore od 50.000 eura iz Mjere 6.1.1.?

Potpore mladim poljoprivrednicima:

Mjera 6.1.1.

Tko se može prijaviti?

Prije svega potrebno je ispuniti uvjete za prijavitelje i to:

Nositelj projekta mora biti mladi poljoprivrednik – osoba starosti od 18 do 41 godinu, koja nije dulje od 24 mjeseca nositelj gospodarstva (te nije ranije bio nositelj nekog drugog gospodarstva)

Mladi poljoprivrednik može se prijaviti – podnijeti zahtjev za potporu – za gospodarstvo ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura. U momentu prijave može biti nositelj tog gospodarstva ili se može obvezati da će to postati po ostvarenju potpore.

Mladi poljoprivrednik može podnijeti zahtjev za potporu samo za već postojeće gospodarstvo, ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura. U momentu prijave može biti nositelj tog gospodarstva ili se može obvezati da će to postati po ostvarenju potpore.

Prihvatljivi projekti

Prijavljeni projekti također trebaju ispuniti uvjete prihvatljivosti. Za razliku od svih do sada provedenih natječaja za Mjeru 6.1.1., u nacrtu novog natječaja za 2021.godinu određene su obvezne aktivnosti (ulaganja) i obvezno ispunjenje jednog cilja.

  • Prema nacrtu novog natječaja za Mjeru 6.1.1., svaki projekt mora ostvariti cilj povećanja kapaciteta gospodarstva iskazanog u SO, što znači da mora uključivati ili podizanje novih trajnih nasada uz kupnju zemljišta ili kao zamjena postojeće kulture novim trajnim nasadom (uz uvjet da nova kultura ima veći SO – ekonomsku veličinu) i/ili podizanje plastenika i/ili kupnju stoke. Minimalna (niti maksimalna) vrijednost povećanja nije određena, u nacrtu natječaja.
  • Svi projekti također moraju uključivati aktivnost ulaganja u obnovljive izvore energije. Primjer za takva ulaganja su: Kupnja i ugradnja solarnih panela na gospodarske objekte na OPG, kupnja opreme/strojeva (pumpa za navodnjavanje, električni pastir…) na solarni pogon i slično.
  • Aktivnost obrazovanja / osposobljavanja iz područja poljoprivrede ili veterine, obvezna je za one mlade poljoprivrednike koji u momentu prijave isto nemaju. (Priznaju se i besplatni tečajevi. koje provodi Savjetodavna služba u okviru Mjere 1.)

Osim navedenih obveznih aktivnosti i cilja povećanja gospodarstva, prihvatljiva su i ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju, opremu i strojeve, objekte i drugo.

Iznos bespovratne potpore

U okviru Mjere 6.1.1. mladi poljoprivrednik može zatražiti potporu od 20.000 eura ili 50.000 eura bespovratno, u oba slučaja za 100% prihvatljivog ulaganja.

  • Potpora od 50.000 eura bespovratno može se dodijeliti mladom poljoprivredniku koji se obveže da će u slučaju ostvarenja potpore upisati gospodarstvo u RPO (Obveza plaćanja poreza za dohodak, moguće i paušalno) te se zaposliti na gospodarstvu – početi si uplaćivati doprinose s osnova poljoprivrede. Porezni status i status zaposlenja mora zadržati 5 godina od isplate zadnje rte potpore.
  • Potpora od 20.000 eura bespovratno može se dodijeliti mladom poljoprivredniku koji ne želi ili ne može ispuniti gore navedene obveze, Korisnici potpore od 20.00 eura imaju obvezu ostati nositelji gospodarstva 5 godina od isplate zadnje rte potpore, bez obveze upisa u RPO i zaposlenja na gospodarstvu.

Kriteriji bodovanja za Mjeru 6.1.1. 2021.godine

Kriteriji bodovanja bit će definirani kada definitivna verzija natječaja bude objavljena, a prema nacrtu natječaj bodove donosi ulaganje u ekološku proizvodnju, ulaganje na područjima s posebnim ograničenjima, sjedište gospodarstva u slabije razvijenim općinama / gradovima. Predviđen je i sektorski kriterij pa najviše bodova ostvaruju ulaganja u stočarstvo, slijedi voćarstvo i povrtćarstvo a zatim ostali sektori.

Kako se prijaviti?

Za prijavu na natječaj potrebno je izraditi poslovni plan i ostalu natječajnu dokumentaciju te priložiti dokumente koji će biti propisani natječajem. Želite li pripremiti projekt uz našu stručnu pomoć možete nas kontaktirati za više informacija i konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta.