15.000 eura bespovratno za mala poljoprivredna gospodadrstva – LAG natječaji za mjeru 6.3.1.

Mjera 6., Podmjera 6.3., Tip operacije 6.3.1. namijenjena je za potporu razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava.

Bespovratna potpora koja se može ostvariti putem ove mjere iznosi 15.000 eura a može se iskoristiti za kupnju poljoprivredne mehanizacije (traktora, motokultivatora), opreme i strojeva (traktorskih priključaka i druge poljoprivredne opreme).

Otvoreni LAG natječaji do kraja 2020.godine

Osim kupnje mehanizacije, mjera 6.3.1. financira i povećanje gospodarstava kupnjom zemljišta ili životinja, podizanje novih trajnih nasada, kupnju opreme za preradu i druge aktivnosti.

U 2020.godini natječaje za mjeru 6.3.1. raspisuju LAG-ovi (lokalne akcijske grupe). Na poveznici pogledajte popis trenutno otvorenih LAG natječaja za mjeru 6.3.1.

Planirate li iskoristiti bespovratnu potporu od 15.000 eura za razvoj svog poljoprivrednog gospodarstva, kontaktirajte nas i provjerite da li je za Vaše područje već objavljen LAG natječaj za mjeru 6.3.1.

Uvjeti za prijavu na LAG natječaj za mjeru 6.3.1. su lokacija poljoprivrednog gospodarstva na poručju LAG-a i ekonomska veličina gospodarstva između 2.000 eura i 7.999 eura. Ekonomska veličina računa se pomoću FADN kalkulatora, a ovisi o poljoprivrednim resursima gospodarstva, koji u upisani u službene registre (zemlijšta u ARKOD-u, životinje u JRDŽ).

Kako se prijaviti na natječaj? Za prijavu na natječaj potrebno je izraditi poslovni plan i ostalu natječajnu dokumentaciju te priložiti potvrde, sukladno uputama natječaja. Prijave se, za sada, vrše putem redovne pošte, u papirnatom obliku, za razliku od nacionalnih natječaja koje provodi Agencija za plaćanja, a koji se predaju u digitalnom obliku, putem sustava AGRONET.

Planirate li iskoristiti bespovratnu potporu od 15.000 eura za razvoj svog poljoprivrednog gospodarstva, kontaktirajte nas i provjerite da li je za Vaše područje već objavljen LAG natječaj za mjeru 6.3.1.