Ministarstvo poljoprivrede povećava financijska sredstva za nove natječaje za 650 milijuna kuna

U 2020. godini poljoprivrednicima se stavlja na raspolaganje 2,2 milijarde kuna bespovratnih sredstava, kroz 27 natječaja iz Programa ruralnog razvoja, od čega je 13 natječaja već objavljeno. Na poveznici provjerite otvorene natječaje za bespovratna sredstva. 

Izmjenama indikativnog plana objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja za 2020. godinu,  dodana su tri nova natječaja za restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava. Novi natječaji vrijedni su 650 milijuna kuna te namijenjeni poljoprivrednim gospodarstvima u sektoru svinjogojstva, poljoprivrednicima koji se bave proizvodnjom povrća u plastenicima/staklenicima, te uzgojem te voća.

Za ulaganja u kapacitete za tov junadi osigurano je 150 milijuna kuna, navedenim natječajem financirati će izgradnja i rekonstrukcija oko 150 farmi za tov junadi.

Za budući natječaj ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje reprocentara u svinjogojstvu Ministarstvo poljoprivrede predvidjelo je potpore u iznosu od 300 milijuna kuna  za  izgradnju 20-tak reprocentara, pri čemu će se broj krmača povećati za 20.000, odnosno kratkoročno povećanje proizvodnje od 400.000 tovljenika godišnje.

Nadalje, samodostatnost Hrvatske u proizvodnji povrća je na razini od 55% te je nužno povećanje proizvodnih kapaciteta, a potporom od 150 milijuna kuna za uzgoj povrća u zaštićenim prostorima financirati će se preko novih 50 hektara površina pod stakleničkom/plasteničkom proizvodnjom.

Novim natječajem za podizanje i rekonstrukciju trajnih nasada uz potporu od 200 milijuna kuna, planirano je obuhvatiti 1.000 hektara voćnjaka koji će biti opremljeni najmodernijim sustavima za zaštitu od mraza i tuče, te sustavima navodnjavanja.

Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima kroz njihovu preradu, Ministarstvo poljoprivrede sufinancira kroz izgradnju, rekonstrukciju i opremanje preradbenih kapaciteta te je za tu namjenu osigurano 300 milijuna kuna, a zaprimanje prijava je u tijeku. Navedenim investicijama modernizirati će se i izgraditi moderni kapaciteti za preradu, mesa, mlijeka, voća i povrća i žitarica.

Program ruralnog razvoja osim poljoprivrede potiče i dopunske, nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim sredinama i to u sektoru ruralnog turizma, usluga, (nepoljoprivredne) prerade te tradicijskih obrta. Potporom od 120 milijuna kuna putem Natječaja iz podmjere 6.2. financira se pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim sredinama, a u jednakom iznosu dodijelit će se i bespovratne potpore za razvoj već postojećih nepoljoprivrednih djelatnosti, putem Podmjere 6.4.

Također, osim bespovratnih potpora za poljoprivredna gospodarstva, putem Programa ruralnog razvoja potiče se  i šumarski sektor, briga o šumskom eko sustavu i njegovoj dostupnosti cjelokupnoj populaciji, kao i aktivnosti u povećanju vrijednosti degradiranih šumskih struktura i njihovoj konverziji u kvalitetniju masu koja u većoj mjeri pomaže vezanju ugljika iz atmosfere.

Također, predviđeni su i natječaji za bespovratne potpore za rad operativnih skupina i proizvođačkih grupa, uspostava kratkih lanaca opskrbe, sudjelovanje i promoviranje proizvoda u sustavima kvalitete, osiguranje poljoprivredne proizvodnje, obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala, očuvanje i korištenje genetskih resursa u poljoprivredi, kao i neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena poput uklanjanja invazivnih stranih vrsta, kupnje električnog pastira, psa tornjaka, izgradnje nastambi za stoku i sl.

U 2020. godini poljoprivrednicima se stavlja na raspolaganje 2,2 milijarde kuna bespovratnih sredstava, kroz 27 natječaja iz Programa ruralnog razvoja, od čega je 13 natječaja već objavljeno. Na poveznici provjerite otvorene natječaje za bespovratna sredstva.