Natječaj Zaklade Novo Sutra

Zaklada Novo Sutra objavila je Natječaj za potpore razvojnim projektima u 2020.godini. Natječaj je namijenjen udrugama i drugim organizacijama civilnog društva s područja cijele Hrvatske, a prijave se podnose od 18. svibnja 2020. do 16. lipnja 2020. godine.

Prihvatljivi prijavitelji

Na natječaj se mogu prijaviti organizacije civilnog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj – npr. udruge, ustanove, zajednice, škole, visoka učilišta, domovi i ostale organizacije civilnog društva.

Prihvatljivi projekti 

Donacije se u okviru ovog Natječaja dodjeljuju za projekte u područjima:

  • Odgoj, obrazovanje i znanost:  Obrazovni i edukacijski projekti vrtića, škola, visokoobrazovnih institucija i organizacija civilnog društva namijenjeni djeci i mladima s ciljem razvoja društva, znanstveno-istraživački projekti, projekti koji potiču kreativnost i inovativnost, projekti osposobljavanja djece i mladih za informacijske i komunikacijske tehnologije te ostali razvojni projekti s ciljem poboljšanja zajednice
  • Baština: Očuvanje nacionalne materijalne i nematerijalne baštine
  • Humanost i društvo:  Projekti pomoći i potpore oboljelim osobama te osobama s mentalnim teškoćama i invaliditetom te ostalim osobama s posebnim potrebama, projekti potpore socijalno ugroženim skupinama stanovništva u smislu podizanja svijesti u zdravlju, toleranciji, jednakosti, nenasilju i td.

Kriterij odabira projekata

Glavni kriteriji za odabir projekata za donacije su:

• Korisnost projekta za zajednicu
• Zadovoljavanje područja propisanih natječajem (Odgoj, obrazovanje i znanost, Baština, Humanost i društvo)
• Kvaliteta, ideja, kreativnost i inovativnost provedbe projekta
• Projekcija, namjena i plan trošenja sredstava
• Jasno definirani cilj projekta i plan njegovog ostvarenja
• Dosadašnja postignuća organizacije prijavitelja i/ili nositelja projekta

Prijave projekata na natječaj podnose se od 18. svibnja 2020. do 16. lipnja 2020. godine.