Novi natječaj za ulaganja u vinograde

Status natječaja: Zatvoren

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je  31.ožujka 2020. novi natječaj za bespovratne potpore vinogradarima. Natječaj se odnosi na mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Vinske omotnice. Osim ove mjere, trenutno je otvoren i natječaj za ulaganja u vinarije i marketing vina

Korisnici ove mjere su vinogradari upisani u Vinogradarski registar koji proizvode vinske proizvode za komercijalne svrhe. Najveći iznos bespovratne potpore je 750.000 eura, za 75% prihvatljvih troškova projekta, i to troškova zamjene sorte  i/ili premještanje vinograda te poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom. Kontaktirajte nas za više detalja i pripremite svoj projekt kvalitetno i na vrijeme.

Korisnici – Tko se može prijaviti

vinograd

Na natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda se mogu prijaviti  vinogradari upisani u Vinogradarski registar (fizičke ili pravne osobe)  na području Republike Hrvatske, koji

  • posjeduju u RH površinu zasađenu vinovom lozom (starijom od 10 godina) upisanu u Vinogradarski registar,
  • na tom području proizvode vinske proizvode za komercijalne svrhe
  • su u zadnje tri godine prije donošenja Odluke o odobrenju projekta u Vinogradarski registar redovito prijavljivali podatke o berbi grožđa, kao jedan od dokaza da je vinograd u rodu i proizvodnoj funkciji.

Osim ove mjere, trenutno je otvoren i natječaj za ulaganja u vinarije i marketing vina

Iznos bespovratne potpore

Maksimalni iznos potpore po projektu u mjeri Restrukturiranje iznosi  750.000 eura.

Razina potpore iznosi do 75% od ukupno prihvatljivih troškova.

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu iznosi 1.000.000,00 EUR.

U okviru jedne financijske godine ne može se istom korisniku odobriti potpora u iznosu većem od 750.000 EUR uključujući i nadoknadu gubitka dohotka.

 Za što se može iskoristiti potpora

Dozvoljeni troškovi unutar mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda su:

  • ulaganja vezana uz zamjenu sorte/sorata i/ili premještanje vinograda

Priprema tla novog vinograda (analiza, čišćenje, rigolanje, oranje, gnojidba i dr.); restrukturiranje vinograda (krčenje, uklanjanje potporne strukture, odvoz i dr.); sadnja/cijepljenje novog vinograda (sadni materijal, potporna struktura i dr.)

  • ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom.

(Promjena gustoće sklopa vinograda (međuredni razmak/razmak unutar reda) ; Promjena potporne strukture (povećanje lisne površine); Promjena nagiba/razine vinograda (promjene nagiba terena); izgradnja antierozijskih sustava u vinogradu (drenaža); izgradnja terasa i zidova; tehničke instalacije u novom (restrukturiranom) vinogradu (potporna struktura); navodnjavanje (uvođenje ili poboljšanje sustava navodnjavanja)

Površine na kojima će se provoditi projekt moraju biti u naravi vinogradi, prijavljeni u Vinogradarskom registru po ARKOD šiframa za vinograd (410)  ili mješoviti višegodišnji nasad (490).

Vinograd starosti do 10 godina nije prihvatljiv za mjeru Restrukturiranja i/ili konverzije vinograda.

Korisnici mogu ostvariti i naknadu za gubitak dohotka (u obliku financijske naknade ili prava na koegzistenciju, odnosno istovremeno postojanje starih i novih vinograda.

Broj projekata: Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u istoj godini nije ograničen, međutim u okviru jedne financijske godine ne može se istom korisniku odobriti potpora u iznosu većem od 750.000 EUR uključujući i nadoknadu gubitka dohotka.

Rokovi: Rok za podnošenje prijava inicijalno je bio određen za 31. srpnja 2020. godine a izmjenama je produljen do  10. kolovoza 2020. godine.