Natječaj za mjeru Promidžba vina na tržištima trećih zemalja

Status Natječaja: Prijave se ponose do 14. veljače 2019. godine

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 17.prosinca 2019.godine novi natječaj iz Vinske omotnice za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja. U okviru natječaja može se ostvariti bespovratna potpora za 80% prihvatljivih troškova projekta, a najviši iznos troškova projekta je 250.000 eura.

 Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u prijavi projekta

Prihvatljivi korisnici – Tko može ostvariti bespovratnu potporu?

 • privatne  fizičke ili pravne osobe registrirane za proizvodnju vina.
 • stručne organizacije uključene u sektor vina
 • organizacije proizvođača vina
 • udruženja organizacija proizvođača vina
 • privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača
 • sektorske organizacije uključene u sektor vina
 • javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna i

Dozvoljeni troškovi – Što se može financirati bespovratnom potporom?

U okviru mjere Promidžba vina na tržištima trećih zemalja dozvoljeni su troškovi:

 • oglašavanje u medijima na tržištima trećih zemalja
 • odnosi s javnošću, promidžba i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku
 • promidžba imidža Hrvatske
 • promotivne prodaje te aktivnosti koje se odnose na odnose s javnošću
 • izrada i distribucija promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja
 • sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja te
 • administrativni troškovi i troškovi osoblja.

Iznos i intenzitet bespovratne potpore 

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu iznosi 250.000 eura.

Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova

Rokovi

Rok za podnošenje prijava je  do 14. veljače 2019. godine

Zatražite više informacija