Bespovratne potpore za preradu poljoprivrednih proizvoda

Status Natječaja: Otvoren od 27.12.2019. do 31.01.2020.godine   

LAG Zagora objavio je natječaj Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima, LAG Mjera 1.1., TO 1.1.2, sukladan Podmjeri 4.2. Programa ruralnog razvoja. U okviru ovog natječaja dodjeljuju se bespovratne potpore za izgradnju, rekonstrukciju (adaptaciju) i opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda i to objekata za poslovanje s mlijekom, mesom, žitaricama, uljaricama  i industrijskim biljem, medom i dr.

Prihvatljivi korisnici – Tko se može prijaviti za potporu? 

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti fizičke i pravne osobe (OPG, obrt, poduzeće, zadruga, proizvođačka organizacija) registrirane ili će biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, a upisani su minimalno godinu dana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i Registar poreznih obveznika (Porez na dohodak ili porez na dobit).

Uskoro se otvara i Natječaj iz podmjere 4.2. na nacionalnoj razini. Više na poveznici 

Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje. Iznimno, početnici i proizvođačke organizacije moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja prijave projekta

Prihvatljivi su korisnici sa sjedištem/prebivalištem na području LAG-a  Zagora i to:  Općine Dicmo, Dugopolje, Klis, Lećevica i Muć. Na navedenom podurčju moraju se provoditi i projekti. 

Iznos bespovratne potpore

Ukupan iznos raspoloživih sredstava na ovom LAG natječaju iznosi 222.375,00 kuna. .

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 30.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet bespovratne potpore je 50% prihvatljivih troškova, koji se može povećati za po 20% u slučaju

a) ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva za poljoprivrednu produktivnost i održivost,
b) ulaganja koja provode proizvođačke organizacije.

Više informacija

Prihvatljive aktivnosti i troškovi – Za što se može ostvariti potpora?

Materijalni troškovi

 • Ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda
 • Kupnja gospodarskih vozila, poljoprivrednih strojeva i opreme
 • Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)
 • Prilagodba novouvedenim standardima sukladno članku 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013

Nematerijalni troškovi

 • Kupnja ili razvoj računalnih programa
 • Kupnja prava na patente ili licence
 • Zaštita autorskih prava
 • Registracija i održavanje žigova
 • Ostali nematerijalni troškovi povezani s ulaganjem

Prihvatljivi opći troškovi

 • Troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i
 • Troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Projekti se mogu prijaviti na natječaj do 31.siječnja 2020.godine.  Više informacija