Natječajem iz 2018. godine financirano 565 projekata pokretanja nepoljoprivrednih djelatnosti

Natječaj za podmjeru 6.2., tip operacije 6.2.1. Programa ruralnog razvoja “Ulaganja u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” po prvi put je proveden 2018. godine. Povećanjem financijske alokacije za ovaj natječaj omogućeno je financiranje svih prijavljenih projekata , a koji su zadovoljavali formalne uvjete i imali prihvatljivi poslovni plan.

Putem natječaja sklopljeno je tako 565 ugovora za financiranje pokretanja nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima te je za najveći dio projekata već isplaćena prva rata potpore – polovina ukupnog iznosa potpore. Prva rata isplaćuje se korisnicima odmah po sklapanju ugovora o financiranju, u vidu predujma, a ostatak potpore korisnici dobivaju nakon provedenih projekata, u roku od najviše 3 godine.

Najviše projekata iz sektora ruralnog turizma

Potpora od 50.000 eura, za 100% ulaganja, odobrena je za 334 projekta pokretanja ruralnog turizma, 156 projekata pokretanja djelatnosti usluga u ruralnim sredinama, 72 projekta iz sektora prerade te 3 ugovora za projekte proizvodnje tradicijskih proizvoda.

U sektoru ruralnog turizma projekti se odnose na pokretanje poslovanja ruralnih kuća za odmor, soba i apartmana na OPG, kušaonica i izletišta. Usluge u ruralnim sredinama obuhvaćaju razne usluge u poljoprivrednim i šumarskim radovima, društvene djelatnosti i drugo. Djelatnost preradePrerada kao nepoljoprivredna djelatnost na OPG odnosi se na proizvodnju nepoljoprivrednih proizvoda (proizvodnju peleta za ogrjev, namještaja, eteričnih ulja, voćnih rakija i dr.) dok se projekti tradicijskih djelatnosti odnose na izradu etno suvenira, proizvoda od voska, izvorne nošnje, rukotvorine, nakit, igračke i sl.

Novi natječaj za podmjeru 6.2.

Novi natječaj za podmjeru 6.2. Planom natječaja bio je najavljen je za lipanj 2019. godine, a prema aktualnoj obavijesti na stranicama Uprave za ruralni razvoj odgođen je na kraći rok te se očekuje uskoro.

Izvor: ruralnirazvoj.hr