LAG Natječaj za TO 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Status: Otvoren Prijave se podnose od 01. srpnja 2019.  do 02. kolovoza 2019. godine  

LAG Adrion objavio je natječaj za tip operacije 2.2.1. Lokalne razvojne strategije LAG – a  „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“,  sukladan podmjeri 4.2. tipu operacije 4.2.1. iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Prihvatljivi prijavitelji

Na natječaj za bespovratne potpore mogu se prijaviti oljoprivredna gospodarstva s područja obuhvata LAG Adrion, i to općine: Dugi Rat, Šestanovac, Zadvarje, Cista Provo, Lovreć, Brela, Baška Voda, Zagvozd, Podbablje, Lokvičići, Proložac, Zmijavci, Runović, Tučepi, Gradac, Podgora te gradovi: Omiš, Imotski i  Vrgorac, a koji ispunjavaju uvjete Natječaja.

Pogledajte i druge LAG natječaje.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Prihvatljiva materijalna ulaganja su ulaganja u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda i to

 • objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka
 • objekata za klanje, rasijecanje, hlađenje, preradu (mesa, jaja) i pripadajuće skladištenje
 • centara (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada, ostataka iz poljoprivredne proizvodnje i nusproizvoda
 • objekata za preradu voća, povrća, grožđa (osim za proizvodnju vina), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja, cvijeća i gljiva
 • objekata za preradu maslina, komine masline
 • objekata za preradu žitarica, uljarica i industrijskog bilja te njihovih ostataka
 • objekata za preradu, punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda
 • objekata za preradu ostalih poljoprivrednih proizvoda (iz Priloga I. Ugovoru)

sve s pripadajućom infrastrukturom

ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade; objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda; objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom i laboratorija za vlastite potrebe nositelja projekta koji su u funkciji djelatnosti prerade

Prihvatljiva su i ulaganja u nematerijalnu imovinu i to:

 • Kupnja ili razvoj računalnih programa
 • Kupnja prava na patente ili licence
 • Zaštita autorskih prava
 • Registracija i održavanje žigova
 • Ostali nematerijalni troškovi povezani s ulaganjem

Prihvatljivi opći troškovi

 • Troškovi usluga konzultanata, arhitekata i inženjera,
 • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl

Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projektnog prijedloga.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava na ovom LAG natječaju iznosi  970.506,86 kn.

Najniža vrijednost bespovratne potpore po projektu iznosi 10.000 eura a najviša vrijednost bespovratne potpore potpore po projektu  30.000 eura.

Intenzitet potpore iznosi 50% prihvatljivih troškova.

Prijave se podnose od 01. srpnja 2019.  do 02. kolovoza 2019. godine. Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projektnog prijedloga.