Objavljen Javni poziv Zaklade “Kultura nova” za 2018. godinu

Zaklada “Kultura nova” je objavila Javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2 u okviru Programa podrške 2018.

Pogledajte i druge aktualne natječaje za donacije za udruge

Podrška putem ovog Javnog poziva na predlaganje projekata u programskom području 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata ostvaruje se u sljedeće dvije kategorije:
a) osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
b) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

Bespovratna sredstva mogu biti dodijeljena organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti za projekte koji se provode u razdoblju od 1.7.2018. do 31.12.2018., a kojima nije dodijeljena podrška u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. u Programskom području 2.

Indikativni proračun za ovaj Javni poziv iznosi 150.000 kn.

Pitanja o Javnom pozivu mogu se postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdoblju od 7.2.2018. do 15.3.2018.

Prijave na Javni poziv podnose se isključivo u elektroničkom obliku, a rok za podnošenje prijava je 21.3.2018. godine, 16.00h.

Svi podaci o Javnom pozivu (upute, pravila, uvjeti i kriteriji) nalaze se u Vodiču za prijavu koji je objavljen na mrežnim stranicama Zaklade, gdje je dostupna cjelokupna dokumentacija ovog Javnog poziva, uključujući e-prijavnice kao i ogledne primjerke prijavnica.