HEP natječaj za donacije za 2018. godinu – Svjetlo na zajedničkom putu

Hrvatska elektroprivreda d.d. objavila je Natječaj za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2018.
Pogledajte i druge aktualne natječaje za donacije za udruge
Predmet natječaja

Predmet natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja:

 • Mladi – odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti;
 • Umjetnost i kulturna baština – pomoć nadarenim umjetnicima; promocija hrvatske kulture u inozemstvu; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti;
 • Okoliš – projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;
 • Znanost i društvo – znanstveni projekti; poticanje kreativnosti i inovativnosti, projekti razvoja civilnog društva, osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije
 • Humanitarno djelovanje – karitativni projekti/programi i aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; zaštita i promicanje zdravlja; podrška osobama s invaliditetom, sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima, odgojnoobrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama.
Prihvatljivi prijavitelji:
 1. Organizacije civilnog društva (npr. udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice, i druge neprofitne organizacije) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja;
 2. Ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (npr. vrtići, škole, fakulteti, učenički domovi, parkovi prirode…) koje nisu obuhvaćene u prvom stavku, ali su u skladu s uvjetima Natječaja prihvatljivi prijavitelji za financiranje programa i projekta

a koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • imaju pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta;
 • Nisu prekršili odredbe o namjenskom korištenju sredstava Hrvatske elektroprivrede o čemu su pravovremeno dostavili izvještaj;
 • Uredno ispunjavaju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te poreza i drugih davanja prema državnom proračunu i čiji računi nisu u blokadi;
 • Protiv kojih se ne vodi se kazneni postupak;
 • Registrirani za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja.
Iznos donacije i ukupna vrijednost natječaja

Ukupna planirana vrijednost Natječaja za donacije  je 2.500.000,00 kuna

Broj projekata kojima će se dodijeliti donacija: Financijska sredstva donirat će se za najviše 400 projekata.

Iznos donacije po projektu: Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt/program iznose najmanje 2.000,00 kuna, a najviše 35.000,00 kuna, te u prijavi nije dopušteno zatražiti veći iznos od Hrvatske elektroprivrede d.d.

Pogledajte i druge aktualne natječaje za donacije za udruge

Hrvatska elektroprivreda d.d. zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja, do trenutka javne objave rezultata na web stranici HEP-a d.d.

Način prijave i rokovi

Prijavitelji se prijavljuju na Natječaj putem on-line Prijavnice koja je za vrijeme trajanja Natječaja dostupna na web stranici HEP-a d.d. u Uputi za prijavitelje.

Prijavnici je potrebno priložiti svu dokumentaciju sukladno Uputi za prijavitelje.

Prijavitelji mogu prijaviti samo jedan program/projekt za 2018. godinu.

Prijave koje nisu pristigle na traženi način i u zadanom roku bit će isključene iz Natječaja.

Rokovi

Trajanje natječaja – od 1. do 30. ožujka 2018. godine
Rok za podnošenje prijave: zadnji dan natječaja do 16:00 sati

Očekivani rok za objavu rezultata na web stranici http://www.hep.hr – 09. 05. 2018. g.

Natječajna dokumentacija i pojašnjenja

Natječajna dokumentacija – sadržana je u Uputi za prijavitelje, koja je njezin sastavni dio
Sva eventualna pitanja i zahtjeve za pojašnjenjima moguće je uputiti isključivo na e-mail donacije2018@hep.hr.

Hrvatska elektroprivreda d.d. će ovlaštenim predstavnicima odabranih prijavitelja, elektroničkom poštom uputiti prijedloge ugovora o donaciji radi potpisa i sklapanja ugovora.