Raspisan Javni poziv UNICEF-a udrugama

Status: Otvoren do 27.4.2018.

UNICEF je raspisao Javni poziv za iskaz interesa te suradnju u provedbi humanitarnih aktivnosti u slučaju kriznih situacija/humanitarnih katastrofa.

Pogledajte i druge aktualne natječaje za donacije za udruge

Ured UNICEF-a za Hrvatsku je danas objavio javni poziv udrugama za iskaz interesa te suradnju u provedbi humanitarnih aktivnosti u slučaju kriznih situacija/humanitarnih katastrofa, i to u području:

  • provedbe brze procjene stanja
  • praćenje situacije i analiza stanja prava djece i žena u kriznim situacijama
  • zaštita dojenja i prehrana najmlađe djece u kriznim situacijama
  • pristup life-saving intervencijama i zdravstvenim uslugama
  • pristup i distribucija neprehrambenih artikala (‘non-food items’)
  • prevencija rodno-uvjetovanog nasilja i podrška žrtvama
  • zaštita djece od nasilja, zlostavljanja i iskorištavanja (psihološka prva pomoć,
  • psihosocijalna podrška, sigurna mjesta za djecu, itd.).

Rok za prijavu je 27.4.2018.