Novi Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta objavljen 23.2.2018. godine omogućit će javnu objavu podataka o ARKOD parceli, uključujući naziv poljoprivrednog gospodarstva koji koristi parcelu.

Također, U ARKOD se mora upisati svo zemljište bez obzira koristi li netko za to zemljište potporu (izravna plaćanja) ili ne. Uvedena je i šifra korištenja za privremeno neodržavane poljoprivredne parcele utvrđene kontrolom na terenu. Ovime se nastoji spriječiti podnošenje zahtjeva za potporu za neodržavanu parcelu sve  dok korisnik ne dokaže obavljanje poljoprivredne aktivnosti na njoj, a u slučaju nedostavljanja takvog dokaza  u razdoblju od dvije godine parcela će se brisati iz ARKOD-a.

Državno  poljoprivredno  zemljište će se u ARKOD moći upisati jedino  uz pravno valjanu dokumentaciju o vlasništvu ili posjedu uz iznimku upisa privatnog zemljišta bez dokaza o vlasništvu posjedu, ali uz obvezu dokazivanja obavljanja poljoprivredne aktivnosti na parceli putem geotagiranih fotografija.

Novosti uvedene Pravilnikom upravljene su uspostavi transparentnog i pravednog sustavu praćenja korištenja poljoprivrednog zemljišta i potpora koje se na njega ostvaruju.