Natječaj Splitsko-dalmatinske županije za  bespovratna sredstva postojećim i budućim privatnim iznajmljivačima u domaćinstvu 

Status: Prijave se zaprimaju do   26.03.2018.

Temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području SDŽ za 2018. godinu objavljen je  Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava.

Do 75.000 kuna za 75% ulaganja mogu ostvariti korisnici Mjere II (Budući objekti u domaćinstvu, kategorija „Kuća za odmor” na području zaleđa Splitsko-dalmatinske županije, a do 30.000 kuna za 50% ulaganja moguće je ostvariti u Mjeri I ( postojeći objekti u domaćinstvu na području cijele Splitsko- dalmatinske županije

Mjera I. – Podizanje kvalitete postojećih objekata u domaćinstvu na području Splitsko-dalmatinske županije i

Mjera II. – Poticanje kategoriziranja većeg broja novih objekata u domaćinstvu, kategorije „Kuća za odmor” na području zaleđa Splitsko-dalmatinske županije (Cjelokupan popis naselja zaleđa SDŽ nalazi se na kraju članka)

Mjera I

Korisnici

Fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu – registrirani privatni iznajmljivač

Prihvatljive aktivnosti / troškovi

  1. Nabava i ugradnja sustava koji omogućuje proizvodnju električne energije, grijanje i hlađenje objekta te pripremu tople vode, koja se koristi u “Objektu u domaćinstvu”, iz sustava obnovljivih izvora energije (kogeneracijski i trigeneracijski sustav)
  2. Uređenje te opremanje novih dječjih igrališta i sportskih terena
  3. Izgradnja i opremanje isključivo novih bazena, minimalne vodene tlocrtne površine 30 m² za vanjske bazene i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m² za unutarnje bazene (unutar čvrstih objekata), uz uvjet da uz planirani bazen podnositelj zahtjeva mora imati registrirane minimalno 3 sobe, odnosno 6 stalnih kreveta
  4. Ugradnja i opremanje isključivo novih hidromasažnih bazena za vanjsku ili unutarnju upotrebu te novih sauna (isključivo za objekte koji u ponudi nemaju vanjski i/ili unutarnji bazen)
  5. Kupnja bicikala, električnih bicikala, biciklističke opreme te uređenje prostorija za smještaj bicikala, uz uvjet dobivanja certifikata Bed&Bike*
  6. Kupnja ostale sportske oprema za razvoj aktivnih oblika turizma (kajaci, kanui, SUP-ovi, daske za surfanje i jedrenje…)*

*Uz uvjet i obvezu oglašavanja i reklamiranja navedenih bicikala i ostale sportske opreme kao besplatne dodatne ponude gostima koji borave u smještajnom objektu

Maksimalan iznos potpore

do 30.000,00 kn, a maksimalno 50% ukupne vrijednosti Projekta

Mjera II

Korisnici

Fizička osoba koja će pružati usluge u domaćinstvu, kategorija smještajnog objekta “Kuća za odmor” – budući privatni iznajmljivač na području zaleđa Splitsko-dalmatinske županije

Prihvatljive aktivnosti – vrsta projekta: 

Obnova, proširenje, uređenje i/ili opremanje postojeće zgrade u skladu s Zakonom o gradnji (NN 153/13, NN 20/17), a s ciljem stavljanja u funkciju „Objekt u domaćinstvu” kategorija „Kuća za odmor”

Dodatni uvjeti za korisnike: 

  • Korisnik mora imati prijavljeno prebivalište na području zaleđa Splitsko-dalmatinske županije od 01.02.2018. ili ranije
  • Korisnik te članovi kućanstva Korisnika nikada nisu posjedovali rješenje o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

  • Po realizaciji Projekta objekt mora ispunjavati propisane minimalne uvjete za kategoriju 3* ili više, kategorija objekta „Kuća za odmor”, a sukladno važećem Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 9/16 ; NN 54/16 ; NN 61/16)

Maksimalan iznos potpore: 

do 75.000,00 kn, a maksimalno 75% vrijednosti projekta

Popis naselja zaleđa Splitsko-dalmatinske županije (Za Mjeru II) : Aržano, Biorine, Cista Provo, Cista Velika, Dobranje, Lovreć, Opanci, Studenci, Svib, Dobrinče, Dolića Draga, Drum, Glavina Donja, Glavina Gornja, Grubine, Hršćevani, Imotski, Ivanbegovina, Kamenmost, Krivodol, Lokvičići, Medov Dolac, Medvidovića Draga, Podbablje Gornje, Podosoje, Poljica (Imotski), Proložac Donji, Proložac Gornji, Rićice, Runovići, Slivno, Šumet, Vinjani Donji, Vinjani Gornji, Zmijavci, Divojevići, Dugobabe, Kladnjice, Korušca, Lećevica, Nisko (Lećevica), Radošić, Uble, Bogdanovići, Labin, Prgomet, Trolokve, Primorski Dolac, Sitno, Čišla-Ostrvica, Dubrava, Gata, Kostanje, Kučiće, Nova Sela, Podašpilje, Svinišće, Podgrađe, Seoca, Slime, Smolonje, Trnbusi, Tugare, Zvečanje, Blato na Cetini, Grabovac, Katuni, Kreševo, Šestanovac, Zadvarje, Žeževica, Dicmo, Ercegovci, Kraj Osoje, Krušvar, Prisoje, Sičane, Sušci, Bitelić Donji, Bitelić Gornji, Dabar, Hrvace, Laktac, Maljkovo, Potravlje, Rumin, Satrić, Vučipolje, Zasiok, Zelovo, Korita, Otok, Ovrlje, Bajagić, Brnaze, Čitluk, Gala, Glavice, Gljev, Han, Jasensko, Karakašica, Lučane, Obrovac, Radošić, Sinj, Suhač, Turjaci, Brštanovo, Bračević, Crivac, Milešina Mala, Milešina Velika, Muć Donji, Muć Gornji, Neorić, Ogorje Donje, Ogorje Gornje, Postinje Donje, Postinje Gornje, Pribude, Radunić, Ramljane, Sutina, Vrba, Zelovo, Dugobabe, Korušca, Vučevica, Dugopolje, Kotlenice, Liska, Klis, Konjsko, Koprivno, Broćanac, Prugovo, Sitno Donje, Sitno Gornje, Srinjine, Žrnovnica, Grab, Krivodol, Podi, Ruda, Udovičići, Vrabač, Kamensko, Ljut, Rože, Strizirep, Tijarica, Voštane, Bisko, Čačvina, Čaporice, Gardun, Jabuka, Košute, Strmendolac, Trilj, Vedrine, Velić, Vojnić, Vrpolje, Budimiri, Nova Sela, Ugljane, Vinine, Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac, Vinovac, Bristivica, Ljubitovica, Prapatnica (Vrgorac), Dragljane, Kozica, Mijaca, Orah, Poljica (Vrgorac), Prapatnica (Trogir), Raščane, Ravča, Stilja, Umčani, Veliki Prolog, Vrgorac, Zavojane, Bravčev Dolac, Garjak, Ježević, Koljane, Kosore, Maovice, Otišić, Podosoje, Vinalić, Vrlika, Biokovsko Selo, Krstatice, Rašćani Gornji, Zagvozd, Župa.