Javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja u pčelarstvu

Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja u pčelarstvu.

Prihvatljivi prijavtelji na natječaj

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju imaju znanstveno-istraživačke institucije.

Prihvatljivi troškovi 

Prihvatljivi troškovi projekta su troškovi koji nastanu u razdoblju od odobrenja projekta do 31. srpnja 2018. godine, a u cijelosti su potrebni za izvođenje projekta i evidentirani  su u poslovnim knjigama koje se vode tijekom razdoblja trajanja projekta.

Prihvatljivi su troškovi projekta koji su kao takvi određeni Pravilnikom i neto troškovi sljedećih kategorija:
(1) Trajna dobra (nova oprema)
(2) Potrošni materijal
(3) Putni troškovi i dnevnice
(4) Troškovi osoblja
(5) Opći troškovi (režije)

Isplata

Isplata će se izvršiti po završetku projekta,  nakon dostave Zahtjeva za isplatu.
Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu znanstveno-istraživačka institucija mora priložiti stručno i financijsko izvješće o provedenim istraživanjima po završetku projekta.

Rokovi

Rok za  prijave projekta je 15 dana od dana objave Javnog natječaja, zaključno s 30.11.2017., a prijava se dostavlja u jednom primjerku, isključivo u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja zahtjeva napisanom na poleđini, preporučenom poštom s povratnicom, s točno naznačenim datumom i vremenom (dan, sat, minuta i sekunda) slanja na adresu ili osobno na prijemnom odjelu (pisarnica) Agencije za plaćanja.

Način prijave na natječaj

Prijave projekta se podnose na službenom obrascu koji možete preuzeti sa mrežne stranice Agencije za plaćanja- http://www.apprrr.hr/pcelarstvo-1038.aspx