Uskoro 20 milijuna eura iz mjere 5 Programa ruralnog razvoja RH za obnovu poljoprivrednih gospodarstva na opožarenim područjima

Iz Ministarstva poljoprivrede najavljuje se kako će zbog šteta uzrokovanih nedavnim katastrofalnim požarima u Dalmaciji  Natječaj za mjeru 5.2. biti  raspisan kroz desetak dana, a prijave na natječaj bit će omogućene od 1. listopada 2017. godine  do kada je potrebno provesti mjere radi zadovoljenja  preduvjeta za korištenje sredstava iz EU fondova za ovu mjeru (prije svega proglašenje elementarne nepogode i  terenski izvid povjerenstava za procjenu šteta).

U tijeku je završna faza izrade Pravilnika za  Podmjeru 5.2. te se očekuje da će isti biti objavljen u Narodnim novinama 24.srpnja 2017. godine, nakon čega će biti omogućeno raspisivanje natječaja.

 Mjera 5, Podmjere 5.2 – obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.

Mjera 05.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala, prema godišnjem Planu raspisivanja natječaja bila je najavljena za 20. ožujka 2017. godine te odgođena.

Prema novom Pravilniku propisani su sljedeći uvjeti:
·  proizvođač mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika prilikom podnošenja zahtjeva za potporu
·  u obzir se uzimaju proizvodne površine upisane ili u ARKOD ili u Upisnik poljoprivrednika
·  šteta mora biti veća od 30% što znači ako ste primjerice na parceli imali 500 loza – minimalno 150 mora biti uništeno
·  županija mora proglasiti elementarnu nepogodu za područje JLS-a
·  korisnik mora pribaviti Procjenu štete u skladu s Metodologijom za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Dozvoljeni troškovi su sljedeći:
·  sanacija poljoprivrednog zemljišta
·  izgradnja, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata
·  popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju
·  nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja
·  kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja
·  opći troškovi (do 10%)

Visina i intenzitet potpore

Predviđeni iznos natječaja je 150.000.000 kn uz mogućnost povećanja, a pokriva se do 100% prihvatljivih izdataka.

Natječajna procedura

Korisnik će predati prvi dio zahtjeva za potporu sa dokumentacijom (Procjena štete koja mora biti veća od 30%, procjenu ukupnih radova s obzirom da Procjena sadrži samo broj životinja, stabala i slično, ali ne i ostale radove koje je potrebno obaviti, potvrda porezne uprave da nema duga, izjava da nema dvostrukog financiranja i slično).

Nakon toga, a po zatvaranju natječaja, APPRRR će korisniku izdati Odluku o administrativnoj kontroli i Ugovor na temelju kojeg korisnik kreće u prikupljanje ponuda te mu se nakon odobrenja ponuda izdaje Odluka o financiranju.

Razmatra se i mogućnost isplate predujma kako bismo još više olakšali unesrećenim korisnicima da čim prije obnove svoj proizvodni potencijal.

Ministarstvo će tijekom ljetnih mjeseci obaviti niz konzultacijskih i edukacijskih radionica kako s potencijalnim korisnicima tako i sa županijama, gradovima i općinama, županijskim razvojnim agencijama te LAG-ovima kako bi cijeli sustav odradio sve aktivnosti sinkronizirano te s čim manjim zahtjevima za krajnje korisnike.

Izvorni tekst obavijesti Ministarstva poljoprivrede na poveznici