Natječaj za podmjeru 10.2. – Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

Status natječaja: Zatvoren

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, objavila je 28.veljače po prvi put natječaj za provedbu mjere 10., podmjere 10.2. “Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ukupan fond raspoloživih bespovratnih sredstava  na ovom natječaju iznosi 16.300.000,00 kn.

Provjerite sve otvorene natječaje za bespovratne potpore

Prihvatljivi korisnici bespovratne potpore

Pihvatljivi korisnici su javna tijela koja se bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora. Visina potpore po korisniku računa se prema broju prihvatljivih aktivnosti i iznosi najviše do 30.000 eura po pojedinoj aktivnosti, a intenzitet potpore je 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Korisnik koji se bavi očuvanjem biljnih genetskih izvora mora biti sudionik Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora, voditi dokumentaciju o čuvanim primkama i provedenim aktivnostima i imati pristup i mogućnost unosa u bazu podataka biljnih genetskih izvora Republike Hrvatske.

Korisnik koji se bavi očuvanjem životinjskih genetskih izvora mora posjedovati dokaz o obavljanju aktivnosti očuvanja životinjskog genetskog materijala izdanog od strane nadležnog ministarstva, imati odobren godišnji plan rada usklađen s Nacionalnim programom očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj te imati pristup i mogućnost unosa u bazu podataka svih domaćih životinja i poljoprivrednika na nacionalnoj razini.

Prvi dio zahtjeva za potporu podnosi se od 22. ožujka 2018. godine 12:00 od sati do 06. travnja 2018. godine do 12:00 sati. Više na stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.