Program ruralnog razvoja RH 2014-2020 MJERA 11  EKOLOŠKI UZGOJ

Podmjera 11.1. Plaćanja za prijelaz na prakse i metode ekološkog uzgoja

Vezani članci:

Izravna potpora

Ulazak u sustav ekološke proizvodnje

Podmjera 3.1.

Korisnici

Poljoprivrednici ili grupe poljoprivrednika upisani u Upisnik poljoprivrednika, koji odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika sukladno Zakonu o poljoprivredi, čije su površine upisane u ARKOD sustav, koji su u prijelazu na ekološku
proizvodnju.

Potpora
• Ratarske kulture 347,78 EUR /ha,
• Trajni nasadi 868,18 EUR/ha,
• Povrće 576,94 EUR /ha,
• Trajni travnjak 309,94 EUR /ha.

Podmjera 11.2. Plaćanja za održavanje praksi i metoda ekološkog uzgoja

Korisnici

Poljoprivrednici ili grupe poljoprivrednika upisani u Upisnik poljoprivrednika, koji odgovaraju definiciji mladog poljoprivrednika
sukladno Zakonu o poljoprivredi, čije su površine upisane u ARKOD sustav, koji nastavljaju ekološku proizvodnju.

Potpora
• Ratarske kulture 289,92 EUR /ha,
• Trajni nasad 723,48 EUR /ha,
• Povrće 480,78 EUR /ha,
• Trajni travnjak 258,28 EUR/ ha.

Potpora je bespovratna u vidu godišnjeg plaćanja po hektaru kao nadoknada korisniku zbog gubitka prihoda i dodatnih troškova koji su rezultat usklađivanja sa posebnim uvjetima, a koji nadilaze minimalno propisane uvjete.