Program ruralnog razvoja RH 2014-2020  MJERA 13  PLAĆANJA PODRUČJIMA S PRIRODNIM OGRANIČENJIMA ILI OSTALIM POSEBNIM OGRANIČENJIMA

Više: Izravna potpora

  • Podmjera 13.1. Plaćanja u gorsko planinskim područjima – GPP

Visina potpore iznosi 226 EUR/ha.

  • Podmjera 13.2. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO

Visina potpore iznosi 119,85 EUR/ha.

  • Podmjera 13.3.Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima – PPO

Visina potpore iznosi 82 EUR/ha.

Korisnici
Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika sukladno Zakonu o poljoprivredi, čije su površine upisane u ARKOD sustav.

Napomena:
Popis Jedinica lokalne samouprave koje ulaze u jednu od gore navedenih kategorija (GPP, ZPO i PPO) određen je Pravilnikom o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede 2015., Brošura: Ruralni razvoj RH 2014-2020